Kanadská reklamná spoločnosť postavila svoju existenciu na reklamne v umyvárňach reštaurácií a verejných priestorov.
Nepoužili však klasické papierové plagáty či samolepky na sklo. Reklamný priestor je zabudovaný priamo v zrkadle. Pod jednostranne priepustné zrkadlo je umiestnená obrazovka s LED podsvietením, takto vzniká dojem, že ide o LCD obrazovku. Každý návštevník svojou prítomnosťou spustí 20“ slučku s reklamným odkazom.
Prevádzkovateľ tohto reklamného priestoru však zdôrazňuje, že najdôležitejší je príbeh ktorý reklama v tak krátkom čase sprostredkuje.


Zdroj: http://www.dmarketing.cz/2010/04/digitalni-reklamni-zrcadla/

Lukáš Hladík, Mindshare Slovakia

O autorovi