Väčšia časť zadávateľov USA pri promovaní svojich výrobkov využíva skôr racionálne než emotívne posolstvo.  Je to trend posledného obdobia, identifikovaný ako dôsledok ekonomickej krízy. 
Prieskum, na ktorom sa zúčastnili top predstavitelia v rámci Asociácie národných zadávateľov (ANA) v USA podtvrdil, že 62% účastníkov pri promovaní svojej značky zvýrazňovalo jej praktické benefity. Naopak, len 38% účastníkov prieskumu súhlasilo s tým, že primárny dôraz kládli na vytvorenie emotívneho vzťahu s kupujúcim.

Charlie Denson, kľúčový človek značky Nike sa k tomu vyjadril, že Nike sa v komunikácii usiluje o posilnenie dôveryhodnosti značky vstupom do „sveta“ športovcov.
“Značka Nike je o športe. Je o emóciách. Je o vášni. Je o energii, ktorá pomáha preniesťdo reálneho života produkty, nápady, koncepty. Energia, ktorá pomáha znovuobjavovaťsamých seba, znova a znova. Je to pre nás každodenná obrovská inšpirácia.“, povedal.

Jednako počet respondentov ankety ANA, ktorí vo svojej reklame kládli dôraz na racionálne benefity bol vyšší ako počet tých, ktorí kládli väčší dôraz na emotívnu stránku produktov.

Práve recesia bola kľúčovým faktorom, ktorý v reklame ovplyvnil dôležitosť takých faktorov ako sú nízka cena a zľavy.

Medzinárodná firma Domino je jednou z tých, ktoré úspešne zaviedli „informatívny marketing“ založený na komunikácii racionálnych benefitov s konkrétnymi výsledkami. Fast-food reťazec dosiahol dvojmiestny nárast obratu počas prvého kvartálu roka 2010 preformulovaním jedálneho lístka na konci roka 2009.
Výsledkom bola TV kampaň, založená na garancii vrátenia peňazi tým zákazníkom, ktorí neboli spokojní s novými druhmi pizze, silne podporená budovaním znalosti značky  v sociálnych sieťach. Vo svete, ktorý verí, že reklama musí zabávať,  bola sieť Domino úspešná s racionálnym reklamným odkazom, ktorý bol informatívny, čestný a presvedčivý.

Alena Deščíková, Mindshare Slovakia

 

Zdroj: http://www.warc.com

O autorovi