Outdoorová reklama si nemôže vyberať príjemcov inak, než lokalitou a umiestnením. Ale je to skutočne tak? Alebo je možné, aby reklama reagovala priamo na príjemcu a naservírovala mu práve tú reklamu, ktorá je pre neho určená?

Spojenie dynamického reklamného média, zodpovedanie otázky: „Kto sa pozerá?“ a vzájomnou interaktivitou je možné ponúknuť reklamu konkrétnemu príjemcovi.

Kamera sníma priestor pred reklamnou obrazovkou, systém zmeria základné rysy tváre príjemcu a vyhodnocuje zákazníka ako ženu vo veku 25 rokov. V priebehu niekoľkých  milisekúnd sa na obrazovke, ktorú žena práve sleduje, zobrazí reklama produktu určeného mladej generácii žien.

Toto nie je futuristická vízia, ale praktická ukážka práce so zákazníkom, ktorá dnes už funguje. Ale čo keď sleduje obrazovku viac príjemcov naraz? Pokiaľ budú z rovnakej cieľovej skupiny, systém zobrazí reklamu pre danú konkrétnu cieľovú skupinu. Pokiaľ sú príjemcovia z rozdielnych cieľových skupín, môžeme buď uprednostniť najviac zastúpenú cieľovú skupinu, alebo ponúknuť reklamu pre širokú cieľovú skupinu.


Lukáš Hladík, Mindshare Slovakia

Zdroj: http://www.dmarketing.cz

O autorovi