Nedávna štúdia spoločnosti TNS realizovaná v 46 krajinách sveta na vzorke takmer 50.000 respondentov priniesla zaujímavé zistenia v oblasti využívania digitálnych médií a sociálnych sietí.

Výskum ukázal, že až 61% respondentov s prístupom na internet využíva on-line médiá denne, čo prevyšuje podiel TV, rozhlasu alebo denníkov.

 

Aj napriek nižšiemu podielu denných užívateľov, celkový čas strávený pri sociálnych médiách prevyšuje týždenný podiel e-mailu alebo multimediálneho obsahu.

Vo všeobecnosti platí, že sociálne médiá sú využívané vo vyššej miere v rýchlo sa rozvíjajúcich ázijských trhoch. Najviac času na sociálnych sieťach trávia obyvatelia Malajzie (9 hodín týždenne), Ruska (8,1 hodiny) a Turecka (7,7 hodiny). Osemdesiatosem percent užívateľov internetu v Číne a 51% v Brazílii už niekedy napísalo vlastný blog alebo post na fórum, zatiaľ čo v USA je to menej ako tretina.
Ako ukazuje nasledujúci graf, skúsenosť so sociálnymi sieťami má až 97% on-line užívateľov v Číne, 92% v Latinskej Amerike a 90% v regióne EMEA.

Viac zaujímavých zistení nájdete na stránke discoverdigitallife.com/

Richard Kopunik, Mindshare Slovakia

O autorovi

Richard Kopunik

Vyštudoval obchod a marketing. Vo sfére mediálnych agentúr pracuje už takmer 20 rokov. Zaujímajú ho nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie a médií, technologické vychytávky, hudba, knihy, filmy a seriály. O nich, v akejkoľvek kombinácii, rád píše aj na našom blogu.