Ak pri sledovaní televízneho programu vo Veľkej Británii uvidíte, ako seriálová hviezda používa rovnakú značku šampónu ako vy, nebude to pre vás nič nezvyčajné. Pre obyvateľov a zadávateľov reklamy vo Veľkej Británii áno. A to od konca februára 2011.

Ofcom (The Office of Communications United Kingdom) povolil product placement a tým umožní cestu k novým zdrojom príjmov z televíznej reklamy. Podľa spoločnosti MirriAd, ktorá sa product placementom zaoberá, na trhoch, kde je možné product placement prevádzkovať, ako napríklad USA, príjmy za umiestňovanie produktov predstavujú 5% celkových príjmov televíznej reklamy.

Ofcom povolil, ale aj reguloval súborom pravidiel, ktoré budú limitovať spôsob komunikácie značky. Diváci budú na umiestnenie produktov v programe upozornení špeciálnym logom, ktoré Ofcom sprístupní začiatkom roku 2011. Logo bude musieť byť umiestnené a odvysielané minimálne 3 sekundy pred programom, po ňom a tiež pri návrate k programu po reklamnom breaku.

Stanovil tiež limity pre rôzne segmenty. Z product placementu sú vylúčené tabakové výrobky, zbrane, alkohol, lieky, detské mlieko. Ale tiež aj potraviny s vysokým obsahom solí alebo cukru sa do programov nedostanú. Reťazce ako McDonald teda v rukách seriálových hrdinov nebudú, inzerciu však umiestniť môžu do reklamných blokov.

Veľká Británia je teda ďalšou krajinou s povoleným product placementom. Na čele všetkých kraľuje USA, kde sa inegrácia produktov začala v súvislosti s výrobou hudobných videoklipov – viac o tejto problematike tu: http://hnonline.sk/c1-44857820-bright-minds-obrandovana-lady-gaga-alebo-hudobny-product-placement-kedysi-a-dnes

Povolenia a limity vo Veľkej Británii majú niekoľko paralel aj s podmienkami na Slovensku, v mnohom sa však odlišujú. Primárne však musí byť podľa zákona  slovenský divák zreteľne informovaný o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení reklamným breakom. Zakazuje sa umiestňovanie produktov v programoch pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov. Umiestňovanie produktov je v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov zakázané.

 

Ružena Holečková, Mindshare Slovakia

 

Zdroje:

http://www.guardian.co.uk/media/2010/dec/20/ofcom-product-placement-uk-tv

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209684&FileName=zz2010-00216-0209684&Rocnik=2010&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=220&Flags=160&IndexFile=zz2010&Text=reklama

O autorovi