Nedávno zverejnená výskumná správa z projektu EU Kids Online I zmapovala prístup detí k internetu a ich chovanie v online prostredí. Údaje boli zbierané v roku 2008. Projekt EU Kids Online II práve prebieha. Pomerne rozsiahla správa z 27 krajín EU, Islandu a Nórska obsahuje viacero zaujímavých zistení. Keďže Slovensko sa, podľa pomerne limitovaného rozsahu výsledkov, do projektu aktívne nezapojilo, dolu uvádzame aspoň tých zopár zistení, ktoré sú o Slovensku dostupné.

– 78% detí vo veku 6-17 rokov je online (oproti 68% v roku 2005)

– je to viac ako online rodičov – 76%

– 55% detí vo veku 6-10 rokov, 87% 11-14 rokov a 86% 15-17 rokov je pravdelne online

Správa obsahuje zaujímavý set údajov z krajín CEE, takže v prípade záujmu sa dajú regionálne trendy extrapolovať aj na našu krajinu, i keď, samozrejme, s istými obedzeniami. Viac informácií nájdete na domovskej stránke projektu, uvedenej v časti Zdroje.

Richard Kopunik, Mindshare Slovakia

http://twitter.com/#!/BlogBrightMinds

 

Zdroje:

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

O autorovi

Richard Kopunik

Vyštudoval obchod a marketing. Vo sfére mediálnych agentúr pracuje už takmer 20 rokov. Zaujímajú ho nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie a médií, technologické vychytávky, hudba, knihy, filmy a seriály. O nich, v akejkoľvek kombinácii, rád píše aj na našom blogu.