Ján Havelka, CEO, GroupM Slovakia
Ktoré mediatypy su dnes atraktívne na Slovensku pre konzumentov a pre zadávateľov reklamy? Ako sa vyvíja slovenský mediálny trh v porovnaní s okolitými krajinami?

 

 

Základom prezentácie sú údaje z ročenky This Year, Next Year pripravenej v decembri 2010 spoločnosťou GroupM.

2010 – globálny rast výdavkov na úrovni 5,9%

2011 – odhad globálneho rastu výdavkov na úrovni 5,8% – celkovo 500 mld. USD. Zásadným podielom prispejú USA a Čína, spolu s tzv. BRIC krajinami. Krajiny tzv. nového sveta prispejú k celkovému rastu výdavkov 65%.

Zásadný rast bude ťahaný primárne TV (tzv. Nový svet) a internetom (západné krajiny Európy a USA). Celkový podiel TV na úrovni 43,5%, markantný rast podielu internetu  – rok 2000 na úrovni 2%, v roku 2011 16,4% globálnych výdavkov.

Rásť by mali výdavky vo všetkých produktových odvetviach.

Avšak rast prichádza primárne z regiónu LatAm (Brazília), CEE a samozrejem Asia Pacific (Čína).

CEE podrobnejšie – kľúčové krajiny ako Rusko, Turecko a Ukrajina ťahajú rast v regióne CEE. Bez týchto krajín, je rast v ostatných krajinách na úrovni 0%.

Región CEE do roku 2008 predstavoval najvyššiu úroveň rastu výdavkov. V roku 2009 prišiel zásadný zlom, prepad, ktorý sa do aktuálneho obdobia nenapravil, a ani aktuálne strednodobé predikcie ho neavizujú.

Slovensko patrilo v regióne k tým rýchlejšie rastúcim krajinám. Kríza zasiahla všetky krajiny podobným spôsobom, no návrat späť je pre každú krajinu iný. Slovensko, bohužiaľ, sa z krízy dostáva najpomalšie.

Zásadným hráčom v regióne sa stáva Poľsko – 41% reklamných výdavkov v roku 2007 – 46% v roku 2011. Jasná gravitácia väčších trhov. Veľkí klienti otvárajú centrálne pobočky a “huby” hlavne vo veľkých krajinách CEE regiónu.

Media mix

Na Slovensku stále relatívne väčší podiel magazínov, v porovnaní s krajinami CEE. Rovnako OOH médiá, hlavne vďaka pomerne liberálnej situácii na trhu. Podiel TV na výdavkoch na Slovensku zhruba v strede CEE. Internetové médiá v CEE so zásadne nižším podielom na celkových výdavkoch v porovnaní so Západnou Európou, resp. USA. Slovensko s najnižším podielom, za nami už len Rumunsko.

Richard Kopunik, Mindshare Slovakia

O autorovi

Richard Kopunik

Vyštudoval obchod a marketing. Vo sfére mediálnych agentúr pracuje už takmer 20 rokov. Zaujímajú ho nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie a médií, technologické vychytávky, hudba, knihy, filmy a seriály. O nich, v akejkoľvek kombinácii, rád píše aj na našom blogu.