Ladislav Csengeri, GfK Slovakia

Aký je dnešný spotrebiteľ? Čo ho zajíma, čo nakupuje, čo sa mení?

 

Očakávania spotrebiteľov ohľadne ich finančnej situácie sa zhoršili.

Najväčšie obavy, okrem nezamestnanosti, pramenia z očakávaného zvyšovania cien. Až 64% ľudí sleduje ceny všetkých produktov v kategórii FMCG (Fast Moving Consumer Goods), resp. 29% sleduje ceny vybraných produktov. Ľudia ale paradoxne nepoznajú reálnu cenovú úroveň v jednotlivých kategóriách a majú tendenciu ceny v prieskumoch nadsadzovať.

Viac ako polovica spotrebiteľov aktívne hľadá riešenia na úsporné opatrenia pri nákupch, takmer 30% dokonca už také opatrenia prijala.

Až 70% domácností na Slovensku cíti dopad krízy, resp. majú reálne finančné problémy, spôsobené efektmi krízy. Len 30% domácností je možné označiť ako rezistentné voči kríze. Čo je o 2% viac ako v roku 2009.

25% domácností na Slovensku sú v skupine tzv. promo hunters – cielene vyhľadávajú výhodné cenové ponuky. Ľudia v roku 2010 neznižovali svoje výdavky, no vďaka celkovému zníženiu cien a zmene nákupného správania, nakupovali ten istý alebo väčší objem tovarov.

V prípade, že by prestali existovať cenové zvýhodnenia v obchodoch, by 30% spotrebiteľov nakupovalo aj bez promiotions, naopak 44% by hľadalo iné riešenie.

 

Richard Kopunik, Mindshare Slovakia

O autorovi

Richard Kopunik

Vyštudoval obchod a marketing. Vo sfére mediálnych agentúr pracuje už takmer 20 rokov. Zaujímajú ho nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie a médií, technologické vychytávky, hudba, knihy, filmy a seriály. O nich, v akejkoľvek kombinácii, rád píše aj na našom blogu.