Sumár zásadných informácií, ktoré odzneli z úst prezentujúcich na konferencii organizovanej vydavateľstvom Ecopress pod názvom LIVING ON THE EDGE. Príspevky budeme postupne pridávať, takže sa nezabudnite priebežne vracať.

Ľubomíra Chmelová, zástupkyňa šéfredaktora Hospodárskych novín
Ako sa vyvíja ekonomika? Čo sú generátory rastu a spotreby? Ako bude vyzerať rok 2011?

Automobilový, hutnícky a strojársky priemysel rastú. V týchto odvetviach rastú aj nominálne mzdy. Naopak stále trvá recesia v oblasti spotrebnej elektroniky z pohľadu dopytu a tržieb.

Automobily – Up!, dopyt z Číny

Strojársky priemysel – subdodávatelia pre automobily

Hutnícky priemysel – oživenie trhov

Elektronika  – Foxcon

Výhľad rastu HDP – 4,5% podľa Ministerstva financií, avšak s rizikami v podobe nezamestnanosti, inflácie, stagnujúceho domáceho dopytu, rozkolísaných cien ropy (očakávaný celoročný priemer na úrovni 101 USD/barel) a samozrejme dlhová kríza, hlavne očakávaný vývoj v Grécku, resp. Portugalsku.

Trh práce s miernym oživením, no s obrovskými rizikami v oblasti štátnej správy, resp. štátnych firiem (Železnice SR). Každý tretí mladý človek v SR je bez práce, čo je najvyššie číslo v rámci EU.

Výhliadky inflácie skôr na úrovni 4%, čo samozrejme priamo ovplyvní rast reálnych miezd.

Vzhľadom k uvedeným negatívnym efektom nepredpokladáme oživenie domáceho dopytu. To je možné predpokladať až po zásadnom oživení trhu práce, či už vďaka rastu exportu a paralelnému rastu zamestnanosti v priemysle.

Richard Kopunik, Mindshare Slovakia

O autorovi

Richard Kopunik

Vyštudoval obchod a marketing. Vo sfére mediálnych agentúr pracuje už takmer 20 rokov. Zaujímajú ho nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie a médií, technologické vychytávky, hudba, knihy, filmy a seriály. O nich, v akejkoľvek kombinácii, rád píše aj na našom blogu.