Twitter predstavil v minulom roku nový nástroj na generovanie inzertných príjmov, tzv. sponzorované odkazy, alebo ak chcete tweety. Už o začiatku bol tento formát zaujímavý tým, že nepopieral základnú logiku fungovania Twitteru, a to snahu o získanie čo najväčšej miery účasti svojich užívateľov, áno followerov, meranú prostredníctvom tzv. engagementu, či už vo forme kliknutia na link v správe, re-tweetu správy alebo označenia tweetu ako obľúbeného (favorite). Dokonca, Twitter sa rozhodol, že svojim klientom bude účtovať len takýto engagement a nie obyčajné zobrazenie správy užívateľom. Zadávatelia dokonca platia len za prvý re-tweet a re-tweety re-tweetov sú zdarma. Pekná veta :)

Zdá sa, že aj napriek počiatočnej neistote, systém funguje. Twitter, podľa posledných odhadov, zarobil v roku 2010 približne 45 mil. USD. V roku 2011 sa očakáva nárast na úroveň viac ako 140 mil. USD.

Keď hovoríme o aktivácii užívateľov ako primárnom cieli aktivít na Twitteri, je určite na mieste hovoriť o dosiahnutých výsledkoch. Podľa správy zverejnenej na serveri Ad Age, ktorá pochádza z prostredia samotného Twitteru, je priemerná miera engagementu pri sponzorovaných tweetoch na úrovni 3-5%. Avšak, to je priemerné číslo. Podľa štatistík top 10 kampaní realizovaných na Twitteri v minulom roku, môžu byť, pri bezchybnej realizácii kampane, a asi aj troche šťastia, výsledky úplne iné. Dolu v grafe nájdete základnú informáciu o miere engagementu jednotlivých kampaní. Viac informácií o kampanich samotných, vrátane obsahu odkazov, nájdete na linku v časti Zdroj.

Richard Kopunik, Mindshare Slovakia

Follow @BlogBrightMinds

 

 

 

Zdroj:

http://adage.com/article/digital/winning-twitter-top-10-promoted-tweets/227437/

 

Tweet

 

O autorovi

Richard Kopunik

Vyštudoval obchod a marketing. Vo sfére mediálnych agentúr pracuje už takmer 20 rokov. Zaujímajú ho nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie a médií, technologické vychytávky, hudba, knihy, filmy a seriály. O nich, v akejkoľvek kombinácii, rád píše aj na našom blogu.