Výsledky výskumu Mendelsohn Affluent Barometer v USA ukázali, že respondenti z domácností s najvyššími ročnými príjmami stále uprednostňujú tradičný spôsob konzumácie médií pred tzv. novými médiami.

 

Výskum bol realizovaný v on-line prostredí v období marca až mája 2011 na vzorke viac ako 1 000 respondentov z domácností vykazujúcich ročný príjem viac ako 100 000 USD, čiže z domácností, ktoré predstavujú 20% z celkového počtu domácností v USA, no disponujú 60% príjmov realizovaných v tejto krajine. Výskumníci ich nazvali čarovným anglickým termínom “Affluent Americans”.

Prehľadné výsledky nájdete dolu v tabuľke. Čo z nich v kocke vyplýva? To, že “Affluent Americans” sú pomerne konzervatívni pri konzumácii médií a tradičné médiá ako print alebo TV stále primárne sledujú “starým” spôsobom – print v tlačenej forme a TV prostredníctvom TV prijímačov. Rovnako sa chovajú aj pri sledovaní internetových médií – aj tu je prevládajúcim prostriedkom na ich konzumáciu “tradičné” PC. Až za ním nasledujú smart telefóny alebo tablety.

Richard Kopunik, Mindshare Slovakia

Follow @BlogBrightMinds

 

Zdroj: Mendelsohn Affluent Barometer a AdAge

O autorovi

Richard Kopunik

Vyštudoval obchod a marketing. Vo sfére mediálnych agentúr pracuje už takmer 20 rokov. Zaujímajú ho nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie a médií, technologické vychytávky, hudba, knihy, filmy a seriály. O nich, v akejkoľvek kombinácii, rád píše aj na našom blogu.