Muži a ženy na sociálnych sieťachMuži a ženy majú odlišné mozgy, a inak vnímajú svet. To nie je žiadna novinka, ale nezaškodí pripomenúť, že muži využívajú hlavne analytickú ľavú hemisféru, zameranú na algoritmické riešenie úloh, výkony, matematické operácie, orientáciu v priestore. Ženský mozog naplno využíva okrem ľavej aj hemisféru pravú, ktorej doménou je intuitívne konanie, predstavivosť, emócie. Ženy majú aj väčšiu tú časť mozgu, ktorá spája obe hemisféry, čo pomáha lepšie narábať s jazykom. Sú emotívnejšie a niekedy konajú (z mužského pohľadu) nelogicky.

Pre ženy je charakteristická komunikácia a zameranie na kolektív, čo vyplýva z ich historickej role „strážkyň zázemia“. Z tohto hľadiska neprekvapuje, že majú v najdôležitejších sociálnych sieťach prevahu nad mužmi.

 

Facebook

Najrozšírenejšej sieti vládne celkom presvedčivý matriarchát. Vo svete je aktuálny pomer žien a mužov  58 : 42, u nás je podľa Zoomsphere.com pomer trochu nižší, 52,5 : 47,5. Ženy sú rady súčasťou komunity, facebook nie je pre ne nástroj na presadzovanie sa a vyslovovanie vlastných názorov, ale zdieľajú informácie a zapájajú sa do konverzácií. Sú vo väčšej miere ako muži v kontakte so svojimi priateľmi, rodinou a kolegami.

 

Twitter

V globálnom meradle je pomer žien a mužov na twitteri  64 : 36 percent, muži však retweetujú oveľa častejšie – až 63 percent retweetov pochádza od nich. Na Slovensku je Twitter špeciálne prostredie, etabloval sa ako platforma pre technologických geekov, programátorov, ľudí z reklamy, hudobných producentov a podobné záujmové skupiny, a to býva skôr doména mužov. Presné čísla nie sú k dispozícii, čo môže byť dobrá inšpirácia pre budúce prieskumy.

 

Ďalšie siete

Najženskejšia sieť je samozrejme Pinterest (72 percent). Muži radšej pozerajú videá a počúvajú hudbu, takže patriarchát je na YouTube, Last.FM, Souncloude a podobne. Aj v Google+ dominujú muži. Muži radšej vyjadrujú svoj názor. Častejšie blogujú, komentujú blogy a čítajú blogy ľudí, ktorých nepoznajú. Sú zberateľmi, tvorcami a kritikmi. Vvytvárajú obsah a sú dominantnejší v uverejňovaní názorov v online fórach. Iba 15 percent z obsahu Wikipedie vytvorili ženy (podľa Mashable.com iba 9 percent). Muži dominujú aj v geolokačných službách (FourSquare), čo s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s ich tendenciou značkovať si dobyté teritórium. Ženy využívajú geolokačné služby menšinovo a ak, tak skôr informačne (v obchodoch, kozmetických salónoch a podobne). Doménou mužov sú bary, letiská a nové destinácie.

 

Ženy a internetový marketing

Ženy vernejšie ako muži sledujú značky, hlavne pre nejaké konkrétne výhody – lepšia kúpa, zľavy, akcie, súťaže. Majú preto potenciál ťahať online reputáciu značiek, sú aktívnejšie a rady o značkách hovoria.

Marketéri si však nevytvorili digitálne formulky pre ženy. Sú v zajatí predsudkov o mužskom digitálnom svete. Až 71 percent britských žien je presvedčených, že marketéri im nerozumejú a nevedia, ako s nimi hovoriť.

 

Ženy a internetová reklama

V rámci našej agentúry Mindshare Slovakia sme urobili prieskum senzitivity mužov a žien na internetovú reklamu a tiež nám jednoznačne vyšlo, že ženy citlivo vnímajú bonusy a výhody. Internetové reklamy sme rozdelili do štyroch skupín

 

Reklama

Ponúka produkt, ktorý ma aktuálne oslovil a je pre mňa zaujímavý

Muži: 53,1 %

Ženy: 45,6 %

Je kreatívne originálna a netradičná

Muži: 23,5 %

Ženy: 19,1 %

Je zaujímavá informačne

Muži: 13,2 %

Ženy: 10,3 %

Ponúka nejakú pridanú hodnotu napr. zľavu

Muži: 10,2 %

Ženy: 25 %

 

Čo z toho vyplýva pre internetový marketing?

Raďte sa so ženami, počúvajte čo vám hovoria, zistite si, čo chcú počuť. Ak robíte nejaký prieskum, skúste myslieť na túto tému, pretože nerovnosť pohlaví na sociálnych médiách otriasa tým, čo sme si doteraz o internete mysleli.

Ženy sa na internete správajú inak a kto ich dokáže počúvať, bude úspešný.

 

Marian Jaslovský, Mindshare Slovakia

Písané pre papierové vydanie časopisu Strategie

 

Dobré zdroje:

Porter Novelli, Prieskum, február 2012,

InformationIsBeautifuil.net – skvelá infografika

 

O autorovi

Marian Jaslovský

Dlhoročný novinár, v súčasnosti redaktor .týždňa a zároveň hudobník. Je autorom štyroch kníh. S Mindshare spolupracuje od roku 2011.