1. Lajkovať facebookové stránky môže dopadnúť aj ako pekný trapas
  2. Durex ako pionier cybersexu a iné fenomény
  3. Čítačka kníh? Áno. Áno. Áno.
  4. Akú čítačku? Etalón je Kindle, ale na výber je ich množstvo
  5. Dátová žurnalistika: Odpovede aj otázky
  6. Tri veci, ktoré ma naučila Xperia Z a o bezpečnosti v Androide
  7. Xperia vonku: pomocník, ktorý rozširuje realitu
  8. Absolútne prvenstvá slovenského facebooku (poznámka – dáta už nie sú aktuálne)
  9. První dny v McDonald’s: Hlavně pozor na okurku!
  10. Zoltán Kafka: Biorobot kontrola program sa vyrába na Slovensku

 

redakcia blogu BrightMinds, Mindshare Slovakia

 

appka-baner

O autorovi

Marian Jaslovský

Dlhoročný novinár, v Mindshare pôsobí ako manažér a analytik sociálnych médií, je i editorom tohto blogu. Ako žurnalista pracoval pre mnohé médiá a bol nominovaný na Novinársku cenu. Je autorom štyroch úspešných kníh. Rovnako ako písaniu sa venuje aj hudbe, spolupracoval s mnohými osobnosťami našej scény. Okrem vecí okolo hudby ho baví bicyklovanie, varenie a fotografia. Je priaznivcom opatrného pohybu v prírode.