1. Zložme sa na Alžbetku a venujme ju niekomu, kto to ocení
  2. Naozaj nebezpečné fotky na Facebooku
  3. Lajkovať facebookové stránky môže dopadnúť aj ako pekný trapas
  4. Calibre: najlepší správca kníh a dokumentov pre čítačky a tablety
  5. Google nám predstavil nový vesmír. A je druhý.
  6. Facebook počas deviatich rokov zmenil svet
  7. Akú čítačku? Etalón je Kindle, ale na výber je ich množstvo
  8. Čítačka kníh? Áno. Áno. Áno.
  9. Bene: Na Facebooku si ľudia dobrovoľne napíšu na čelo “idiot”
  10. Zoltán Kafka: Biorobot kontrola program sa vyrába na Slovensku

 

appka-baner

O autorovi

Marian Jaslovský

Dlhoročný novinár, v súčasnosti redaktor .týždňa a zároveň hudobník. Je autorom štyroch kníh. S Mindshare spolupracuje od roku 2011.