Aj tak by sa dal popísať výsledok štúdie, ktorej výsledky zverejnil businessinsider.com. Rast mobilného biznisu v kategórii online shopping je jednou z horúcich tém už niekoľko mesiacov, a asi rovnako ako v prípade big data, je namieste sem-tam pristáť nohami na zemi a pomocou analýzy nie až takých „big“ dát (aj keď ide o viac ako 7-miliárd nákupných sessions uskutočnených v poslednom kvartáli roka 2013) pozrieť na realitu z pohľadu biznisu.

Graf, ktorý pripravil tím z portálu statista.com ukazuje zaujímavé porovnanie konverzného výkonu cez jednotlivé platformy, prostredníctvom ktorých nakupujúci (ne)zrealizovali svoje on-line nákupy.

Je zrejmé, že najvyššia miera konverzie, teda dokončeného nákupu, je priradená k „starodávnej“ PC platforme a je to trikrát vyššie číslo ako pri smartfónoch. Tablety obstáli pomerne slušne (2,59 % dokončených nákupov), z čoho sa dá odčítať pomer medzi veľkosťou obrazovky alebo celkovým komfortom pri nákupnej session a miere konverzie. Zdá sa, že zatiaľ čo tablety smerujú k pomeru blízkemu PC-čkam s klasickou obrazovkou, majitelia smartfónov majú zatiaľ praktický problém nákup dokončiť. Zo zverejnených údajov bohužiaľ nie je úplne zrejmé, v ktorom konkrétnom kroku nákupného procesu kupujúci prostredníctvom smartfónu z cyklu vypadli.

graf

Zaujímavý je tiež pohľad na poradie operačných systémov pri tabletoch a smartfónoch. Ako už ukázali mnohé iné štatistiky a štúdie, majitelia Apple iOS zariadení sú na prvý pohľad pre on-line obchodníkov zaujímavejšími zákazníkmi (o 50 % vyššia miera konverzií), ako tí s Androidom alebo niektorým z ďalších operačných systémov.

Toto tvrdenie ilustruje správa z novembra minulého roka, ktorá porovnáva nákupný „výkon“ online zákazníkov počas Black Friday a Dňa vďakyvzdania. Podľa správy od IBM, ktoré analyzovalo dáta od takmer 800 on-line obchodníkov v USA, priemerná hodnota objednávky iOS zákazníka predstavovala 127,92 USD, zatiaľ čo priemer pre Android platformu je o takzmer 18 % nižší (105,2 USD). Aj napriek tomu, že prevaha Androidu na trhu operačných systémov je neoddiskutovateľná, iOS zariadenia predstavovali 28,2 % nameranej prevádzky, v porovnaní s 11,4 % pre Android. A čo je najzaujímavejší údaj, ktorý vystihuje rozdiel medzi platformami – nákupy zrealizované prostredníctvom iOS zariadení predstavovali 18,1 % všetkých on-line predajov, zatiaľ čo Android len 3,5 %. Linka medzi hore uvedeným grafom je zdá sa zrejmá.

Podobné čísla zverejnila aj spoločnosť Adobe, ktorá zmonitorovala 400 miliónov návštev na viac ako 2000 web stránkach on-line retailerov v USA. Tu je stručný výsledok: Nakupujúci cez iOS zariadenia utratili viac ako 540 miliónov USD (77 % z tohto čísla predstavoval iPad), zatiaľ čo užívatelia Android zariadení odľahčili svoje peňaženky „len“ o 148 miliónov dolárov (27 % zo sumy, ktorú utratili nakupujúci cez iOS platformu). Linka medzi hore uvedeným grafom a týmito číslami je, zdá sa, zrejmá.

Celkový podiel mobilných platforiem na monitorovaných transakciách je podľa správy zverejnenej IBM na úrovni niekde okolo 40 %. Na Slovensku a v Čechách je to, podľa správy spoločnosti Allegro Group (Aukro, Heureka), 14 % respektíve 12 %. Zatiaľ čo podiel mobilného trafficu na Slovensku pomerne dynamicky rastie (podľa IAB Slovensko to bolo v januári 2014 30 % všetkých page views, rok pred tým to bolo 20 %), z pohľadu celkového retailového obratu sú mobilné zariadenia v našich končinách stále ešte výrazne pozadu. Už spomenutá Allegro Group v jednej zo svojich správ uvádza odhadovaný podiel mobilných nákupov na úrovni do 10% celkového realizovaného obratu na ich aukčnej doméne Aukro.cz (tlačová správa).

Richard Kopunik, Mindshare Slovakia

Zdroje: businessinsider.combusinessinsider.com – ďalší článok

O autorovi

Richard Kopunik

Vyštudoval obchod a marketing. Vo sfére mediálnych agentúr pracuje už takmer 20 rokov. Zaujímajú ho nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie a médií, technologické vychytávky, hudba, knihy, filmy a seriály. O nich, v akejkoľvek kombinácii, rád píše aj na našom blogu.