Na Slovensku sa zatiaľ môžeme len tešiť na príchod VOD služieb – viď napríklad prednedávnom zverejnený pomerne neurčitý plán Netflixu na rozšírenie svojich aktivít aj v našom regióne, no to nám nebráni o téme zmien v konzumácii TV alebo video obsahu na našom blogu písať. Ak budete mať chuť, staršie články k tejto téme nájdete tu alebo tu.

netflix

To, že diváci dnes video obsah sledujú inak ako sme boli ešte do nedávna zvyknutí, je už asi jasný fakt, ktorý nie je potrebné dokazovať. Samozrejme je zrejmé, že zmeny, ktoré sa v tejto oblasti dejú si prirodzene spájame s mladšou generáciou alebo millenials, demografickými skupinami, ktoré sú otvorené novým technológiám a celkovo vítajú zmeny. A čo keď sa dozvieme, že adopcia VOD ako technologického výdobytku posledných rokov, rastie už aj medzi staršími cieľovými skupinami? Možno na prvý pohľad nepravdepodobný scenár, uznávam, no čo keď  sa bude opakovať rovnaký scenár, ako pri dajme tomu osobných počítačoch alebo mobilných telefónoch?

Podľa posledných dát, zverejnených na portáli warc.com, pochádzajúcich z čerstvého výskumu príznačne nazvaného Mediabug, ktorý realizovala spoločnosť Decipher, rastie podiel VOD služieb v britskej populácii a čuduj sa svete, práve vďaka výraznému rastu v cieľovej skupine 35+. Zatiaľ čo mladšie cieľové skupiny vykazujú oproti poslednej vlne výskumu (6 mesiacov) stabilné čísla, práve vekové skupiny medzi 35-44 rokov (+7%, celkovo 38 %) a 45-54 rokovo (+15 %, celkovo 35 %), vykázali najvyšší rast pri využívaní VOD služieb. Uvedené podiely predstavujú tú časť vekovej skupiny, ktorá pozerala VOD aspoň raz mesačne.

Celkovo narástol podiel divákov služieb ako je Netflix alebo Amazon Prime na 30 % (+4 % oproti poslednej vlne prieskumu).

Podľa výskumnej spoločnosti Decipher je za týmto rastom primárne ľahšia dostupnosť VOD služieb, nakoľko rastie podiel tzv. SMART televízorov a OTT (Over The Top) zariadení (ako napr. Apple TV), ktoré zjednodušujú prístup k týmto službám priamo prostredníctvom TV obrazovky. Naopak, klesá podiel tzv. netelevíznych zariadení, ako PC.

Aby toho nebolo málo, podiel živého TV vysielania na celkovom koláči postupne klesá. V Q1 2014 to bolo 76 %, zatiaľ čo o rok neskôr si TV program naživo pozrelo len 71 % britskej populácie.

Ak sa na záver pozrieme na celkovú penetráciu OTT zariadení alebo SMART TV v UK, zistíme, že tieto pomerne revolučné zmeny sa dejú aj napriek pomerne nízkemu podielu takýchto zariadení v britských domácnostiach – Apple TV má podiel len 4 %, SMART TV 21 % a Amazon Fire TV dokonca len 1 %.

Z rastúcou adopciou krabičiek, ktoré uľahčujú prístup k VOD službám bude rásť aj ich podiel na celkovom čase, ktorý spotrebitelia trávia konzumáciou video obsahu alebo ak chcete zábavou. Uvidíme, ako rýchlo sa to celé udeje.

 

Richard Kopunik, Mindshare Slovakia

Zdroj: www.decipher.co.uk, www.warc.com

O autorovi

Richard Kopunik

Vyštudoval obchod a marketing. Vo sfére mediálnych agentúr pracuje už takmer 20 rokov. Zaujímajú ho nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie a médií, technologické vychytávky, hudba, knihy, filmy a seriály. O nich, v akejkoľvek kombinácii, rád píše aj na našom blogu.