Napriek globálnemu rastu e-commerce by mali online kanály v tomto roku predstavovať „len“ 6,7 % z globálnych predajov. Predaje uskutočnené v kamenných obchodoch teda stále prevažujú. Klasický spôsob predaja nie je na ústupe, no je výrazne ovplyvňovaný a poháňaný vpred novým správaním spotrebiteľov. Najmä tým, ako sú neustále pripojení k internetu, využívajú viacero zariadení a hľadajú informácie.

Na to, aby kamenní predajcovia ostali čo najdlhšie schopnými byť súčasťou konkurenčného mixu, prehodnocujú svoj prístup k zákazníkom tak, aby reflektovali tieto posledné trendy. Snažia sa byť súčasťou digitálnej interakcie ich spotrebiteľov. Dôležité v dnešnej dobe totiž je, aby obchody prinášali zákazníkom jedinečnú a emocionálne presvedčivú skúsenosť.

Niektoré značky vytvárajú svoje vlastné verzie obchodov budúcnosti tým, že zavádzajú virtuálne skúšobné kabínky, interaktívne obrazovky a podobne. Iní sa spoliehajú na riešenia, ktoré nie sú z ich dielne, ale si ich adoptujú. Takýmto riešením sú napríklad Beacons.

beacony - tit

Beacons, majáčiky, ktoré komunikujú so zákazníkmi priamo v predajniach prostredníctvom ich smartfónov, sme vám predstavili v jednom z našich minuloročných článkov. Ich využívanie u nás, ale i celosvetovo nie je v týchto dňoch masové, ide skôr o vzácnosť.  Z globálneho pohľadu podľa prieskumu Retail TouchPoints (online vydavateľská sieť zaoberajúca sa maloobchodom, ktorá ponúka obsah zameraný na optimalizáciu skúseností so zákazníkmi naprieč všetkými kanálmi), 29 % retailerov implementovalo beacon technológiu do ich obchodov. Výsledkov rovnakých prieskumov bolo zverejnených niekoľko, zvyčajne však s nižšími číslami. Čo je však zrejmé zo všetkých, je skutočnosť, že tí, čo beacons implementovali, sú s nimi spokojní. Respondenti Retail TouchPoints prieskumu menovali niekoľko prínosov, ktoré vďaka nim dosiahli.

Najdôležitejším benefitom je, že beacons pomáhajú pochopiť cestu zákazníka. Viac ako sedem respondentov z desiatich vďaka beaconom pochopilo princíp, akým sa zákazníci pohybujú po predajni a ako vyberajú produkty k zakúpeniu. Väčšina respondentov verí, že vďaka beacons majú väčšiu možnosť zákazníkov v obchodoch zaujať a pomáha im k tomu, aby zákazníkom pripravili relevantnejšie ponuky.

Podľa IDG Enterprises (mediálna spoločnosť s obsahom relevantným pre svet IT, bezpečnosti a financií), 36 % IT profesionálov zo Severnej Ameriky plánuje investovať v ďalšom roku do využívania Beacons. Naproti tomu stojí 30 % IT ľudí, ktorí Beacons využívať vôbec neplánujú.

Ďalší rok by mal vniesť do tejto témy viac svetla, nových skúseností s beacons a nové výsledky z ich používania.

 

Zdroje: eMarketer, Retail TouchPoints

Ruženka Holečková, Mindshare Slovakia

O autorovi