Google chystá dramatickú zmenu v platenom vyhľadávaní: Končí so zobrazovaním platených výsledkov vyhľadávania na pravej strane (RHS ads  – Rigt-Hand Side). Sponzorované príspevky sa budú teda zobrazovať len vo vrchnej a spodnej časti od organických výsledkov vyhľadávania s tým, že maximálny počet platených výsledkov vo vrchnej časti sa zvýši na štyri (doposiaľ sa zobrazovali maximálne tri výsledky). Táto zmena sa bude týkať počítačov a tabletov a bude mať dve výnimky:

  1. PLA (product listing ads) – zobrazovanie konkrétnych produktov, napríklad vo web shopoch
  2. Knowledge panely – teda povedzme profily vyhľadávaných osobností, info o reštauráciách a pod.

Testovanie tohto prelomového zobrazovania začalo už v roku 2010, pretože sa ukázalo, že ľudia si viac všímajú reklamy zobrazené hore a nie tie na pravej strane. Momentálne sa novinka zavádza vo vyhľadávaní vo všetkých jazykoch na celkom svete. Nový spôsob zobrazovania by mal byť pre používateľov príjemnejší a prehľadnejší.

screenshot google

Patrik Sabo a Marian Jaslovský, Mindshare Slovakia