Je zrejmé, že videoreklama sa stala efektívnym reklamným kanálom, ktorý si obľúbili značky aj marketéri. O tomto fakte svedčí aj nárast výdavkov do videoreklamy.

Avšak čím viac možností videoinzercie vzniká, tým väčšie sú rozdiely v tom, ako sú videoreklamy servované a ako sa prehrávajú. In-stream videoreklama sa často servuje iným spôsobom ako tradičný display, preto vznikajú rozdiely a zmätky medzi inzerentmi a vydavateľmi.

Pred spustením videoreklamy je preto dobré vedieť, ako tento ekosystém funguje a ako vieme si uľahčiť implementáciu.

V tomto blogu sa budeme zaoberať dvoma dôležitými výrazmi používanými pri servovani in-stream videoreklám – VAST a VPAID. Vysvetlíme si, čo tieto skratky znamenajú a aké sú výhody ich používania.

VAST alebo Video Ad Serving Template slúži ako komunikačná vrstva medzi reklamnými servermi tretích strán a prehrávačmi videa. Jednoducho povedané, je to skript, ktorý poskytuje videoprehrávačom informácie o tom, ktorá reklama sa má spustiť, ako sa má reklama zobrazovať, ako dlho by mala trvať a či ju môžu používatelia preskočiť.
VAST uviedla na trh videoreklám spoločnosť IAB. Pred ním neexistoval štandardný reklamný protokol pre in-stream prehrávače videa.

Zavedenie VASTu a používanie štandardizovaného protokolu umožnilo video adserverom a videoprehrávačom “komunikovať” medzi sebou. Zabezpečilo to efektívnosť v procese zobrazovania videoreklám, ale, čo je ešte dôležitejšie, prinieslo to veľké výhody inzerentom aj vydavateľom.

Okrem toho že vďaka VASTu sa videoreklama stala efektívnejšou a výhodnejšou, protokol je taktiež zodpovedný za viaceré kľúčové funkcie a prenos dôležitých informácií do video prehrávača videa. Napríklad:

  • ktorá videoreklama by sa mala užívateľovi zobraziť,
  • kde by sa videoreklama mala byť umiestnená,
  • ako dlho by mal trvať,
  • či používateľ môže reklamu preskočiť,
  • aká je cieľová URL a ďalšie.

Prečo je protokol VAST dôležitý? Umožňuje prehrávačom videa a reklamným serverom hovoriť rovnakým jazykom. Vďaka štandardizácii inzerenti nemusia mať obavy, že ich videoreklamy nebudú môcť bežať na rôznych videoprehrávačoch. Vydavatelia sa zasa nemusia obávať obmedzeného inventory (reklamného priestoru). Inými slovami, znamená to pre vydavateľov väčší objem predaného reklamného priestoru a pre inzerentov väčší počet vygenerovaných zobrazení reklamy.

VPAID alebo Video Player-Ad Interface Definition taktiež vyvinula spoločnosť IAB. Navrhli ho, aby dokázal do videoreklamy zakomponovať interaktívne prvky. Sú to napríklad rôzne prvky, ktoré sa zobrazia pri kliknutí používateľa. Príkladom môžu byť zobrazený formulár, katalóg produktov alebo sprievodné bannery “zistite viac”. Táto špecifikácia taktiež umožňuje meranie interakcie a viditeľnosti/vizibility reklamy.

Inými slovami, VPAID má taktiež za úlohu uľahčiť komunikáciu medzi videoprehrávačom a rôznymi reklamnými servermi, ale pomáha aj implementovať rôzne aktivity/interakcie v rámci videoprehrávača.Funkcia VPAID je dôležitá, pretože umožňuje inzerentom lepší prehľad toho, ako jednotlivé videá performujú, ale taktiež dokáže vylepšiť mieru interakcie užívateľov s video reklamou.VAST a VPAID umožňujú inzerentom a vydavateľom rýchlejšie implementovať kampane použitím jasne zadefinovaných pravidiel, ktoré popisujú tieto protokoly. Vďaka ich použitiu dokážeme nielen zabrániť chybám pri načítaní reklamy, ale aj vylepšiť interakciu užívateľov s videoreklamou.Veľmi dôležitým faktorom je možnosť vkladania rôznych sofistikovaných meracích skriptov na sledovania vizibility, dopozeranosti a mnoho ďalších užitočných funkcií.

Vladimír Labunet, Mindshare Slovakia

Zdroje:

Iab.com

martechtoday.com

adage.com

knowonlineadvertising.com

mobileads.com

adtagmacros.com

 

O autorovi

Vladimir Labunet

Študoval na slovenskej univerzite Komenského, odbor marketingový manažment. Digitálnemu marketingu sa začal venovať ešte počas štúdia. Neujde mu ani jedna technologická novinka. Svoje rána si nevie predstaviť bez kvalitného marketingového podcastu a chutnej kávy.