Pri vyhodnocovaní digitálnych kampaní pravdepodobne už mnohí z nás čelili otázke, prečo sa nezhoduje počet klikov s počtom relácii v Google Analytics. Na úvod by som chcel poznamenať, že hlavným dôvodom nezrovnalosti v štatistikách je rôzna metodika merania a fakt, že Google Analytics je neplatený analytický nástroj dostupný pre všetkých. Na trhu existujú rôzne platené alternatívy ako napr. Adobe Analytics Omniture SiteCatalyst, ktorý je všeobecne viac uznávaný a presnejší.

Kliky ako výkonnostnú metriku vyhodnocujeme z meracích nástrojov tretích strán napr. Gemius Direct Effect, Sizmek, Adform a pod., prípadne priamo zo systémov Google Ads, Facebook Business Manager, Etarget atď. Štatistika klikov napríklad z Gemius Direct Effect predstavuje počet všetkých klikov, ktoré urobili užívatelia na banner, video a podobne. Správnosť merania preklikov je verifikovaná naprieč celým spektrom relevantných reklamných systémov (iBBas, DoubleClick, AdOcean, PHPAds, BlueStreak, EyeBlaster, Falk, MediaMind, OpenX).

Na druhej strane Google Analytics meria aktivity na konkrétnom webe a za reláciu ako analytickú metriku sa v Google Analytics považuje skupina všetkých interakcií užívateľa na webe, ktoré prebehnú za určitý čas (štandardne to je 30 minút). Jedna relácia môže napríklad zahŕňať viaceré zobrazenia stránky, udalosti, sociálne interakcie a transakcie elektronického obchodu. Pri porovnaní čísel zo systémov, ktoré merajú výkonnosť kampane a analytického nástroja Google Analytics, sa môže odchýlka pohybovať až na hranici 70 %. Odchýlku v štatistikách nájdeme dokonca aj medzi vlastnými Google produktmi Google Ads (Adwords) a Google Analytics.

Existuje veľa dôvodov prečo vznikajú takéto nezrovnalosti. Najčastejším dôvodom, ktorý spôsobuje odchýlku v štatistikách je, že užívateľ opustí web ešte pred úplným načítaním stránky a teda trackovací pixel Google Analytics sa nestihne načítať. V takomto prípade nebude v Google Analytics zaznamenaná relácia, avšak do meracích nástrojov sa klik už automaticky započítal hneď po presmerovaní z reklamy.

Ďalšia odchýlka môže nastať pri situácii, keď sa užívateľ preklikne na web z reklamy. Stránka sa mu kompletne načíta a po krátkej interakcii ju opustí. Následne ho osloví tá istá reklama (do 30 minút od prvého prekliku, prípadne v inom časovom pásme, ktoré je v Google Anlytics nastavené) a znovu sa z nej preklikne na web, ktorý sa mu kompletne načíta. Rozdiel v jednotlivých metrikách spočíva v tom, že meracie nástroje započítajú dva kliky a v Google Analytics sa započíta len jedna relácia.

Poznáme odchýlku aj v opačnom garde, keď sa užívateľ preklikne z reklamy a po určitom čase (po uplynutí 30 minút od prvého prekliku, prípadne po uplynutí časovom pásma ktoré je v Google Analytics nastavené) sa v rámci inej relácie môže pomocou záložky priamo vrátiť na webové stránky. Informácia o prekliku z pôvodnej reklamy ostane zachovaná a preto bude mať jedno kliknutie za následok viacero relácií.

Samozrejme do procesu vstupujú aj nechcené prekliky, viacnásobné prekliky, umiestnenia GA meracieho kódu na stránke až úplne dole, problém identifikácie referencie (rôzne presmerovania) a podobne.

Filip Feranec, Mindshare Slovakia

 

Zdroj: Google Support

Ilustračné foto Pexels.com

O autorovi

Filip Feranec

Študoval na Vysokej škole Manažmentu a v súčastnosti je členom „digitálnej úderky“. Okrem online marketingu, ktorému sa u nás venuje, má skúsenosti aj s plánovaním offline médií. Medzi jeho záľuby patrí ľadový hokej, ktorý aj aktívne hrá. Najväčšie zaľúbenie však našiel v objavovaní krás severských krajín.