Pozri aj článok “Obmedzený a zakázaný obsah v Google Ads

 

Lieky, liečivá a služby spojené so zdravotnou starostlivosťou patria medzi jedny z najcitlivejších tém v spoločnosti a táto oblasť je právom regulovaná viacerými inštitúciami, zákonmi a normami.

Čo nie je povolené v medziach slovenských, európskych, či nadnárodných zákonov, nie je, samozrejme, povolené ani v rámci inzercie v Google. Každý inzerent sa pritom pri jej tvorbe zaväzuje k rešpektovaniu jednak reklamných predpisov a tiež k dodržiavaniu príslušných zákonov.

 

LIEKY NA PREDPIS

Akákoľvek inzercia týkajúca sa liekov na predpis má na Slovensku, a tiež v okolitých krajinách, absolútny zákaz. Nie je vôbec povolené použiť výrazy označujúce takýto druh liekov, či už v reklamnom texte, v rámci kľúčových slov, ani na vstupných stránkach.

Jedinými krajinami na svete,  kde ako online lekáreň či výrobca liekov môžete reklamy na takéto lieky spustiť, sú USA,  Kanada a Nový Zéland (cielenie na nich).

Veľmi zriedkavo udeľuje Google výnimky na lieky viazané na predpis v prípade vládnych organizácii či neziskových zdravotných organizácií, ak sú reklamy zamerané na zvyšovanie povedomia o verejnom zdraví a zdravotnej bezpečnosti.

V rámci zachovávania pravidiel Google neustále monitoruje a sleduje nemalý zoznam liekov na predpis / účinných zložiek.

 

 1. Ak ste online lekáreň

V prípade, že ste online lekáreň  a používate na vstupných stránkach alebo v aplikácii výrazy označujúce lieky na predpis, predtým, ako sa vám podarí akékoľvek reklamy (napr. brandové / na voľnopredajné lieky) spustiť, musí byť váš účet certifikovaný Google-om. Nemyslí sa tu pri tom certifikácia, ktorú získavajú napr. agentúry ako Google Partner. K vyžiadaniu tejto certifikácie je potrebné vyplniť online formulár.

Každá online lekáreň je (v súlade so zákonom) vlastníkom licencie pre online predaj pre danú krajinu. Pri Google inzercii teda logicky platí, že lekáreň môže inzerovať iba v krajine / krajinách, v ktorej vlastní túto licenciu.

Súčasťou žiadosti o certifikáciu od Google musí byť aj potvrdenie vlastníctva vyššie spomínanej licencie – t.j. odkaz na zoznam schválených online lekární na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, kde je uvedený web (vašej) lekárne. O certifikáciu vie v mene online lekárne požiadať aj agentúra, ktorá jej reklamy spravuje, musí mať však oficiálne splnomocnenie na tento úkon.

 

 1. Ak ste výrobca liekov

Aj v prípade výrobcov liekov, ktorí na svojich vstupných stránkach alebo v aplikácii používajú výrazy označujúce lieky na predpis, je pre spustenie (povolenej) inzercie potrebné získať certifikáciu. V žiadosti o ňu je potrebné vybrať krajinu, v ktorej máte licenciu na výrobu liečiv a ďalšie potrebné info vrátane odkazu na váš web. Ak doména odkazuje na online lekáreň, je potrebné v žiadosti pripojiť aj odkaz na stránku miestneho orgánu pre akreditáciu lekární, ktorý overil akreditáciu tej vašej.

Takisto vie o certifikáciu zažiadať aj agentúra klienta, potrebné je pripojenie Povolenia na podanie žiadosti v mene klienta / výrobcu liekov.

 

ZAKÁZANÉ LÁTKY

Zoznam liečiv, doplnkov a produktov, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť obsahom akejkoľvek inzercie v Google, je naozaj dlhý. Tieto látky / produkty sú rozdelené do nasledovných skupín:

 • zakázané liečivá a doplnky
 • výživové doplnky obsahujúce nebezpečné alebo aktívne farmaceutické zložky
 • produkty s obsahom HCG (ľudský chorionický gonadotropín)
 • nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia o zdraví (napr. účinnosť propagovaného lieku je porovnateľná s účinkom liekov na predpis)
 • produkty neschválené vládou
 • produkty, na ktoré sa vzťahujú regulačné rozhodnutia
 • podobne (mätúco) nazvané produkty evokujúce neschválený liek, doplnok, či kontrolovanú látku

 

So zacielením v rámci Slovenska sa vám tiež nepodarí spustiť žiadne reklamy súvisiace s:

 • náborom na klinické testovanie

(povolené krajiny s obmedzeniami: Austrália, Belgicko, Čína, Filipíny, Francúzsko, Holandsko, Indonézia, Írsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Kórea, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Singapur, Spojené kráľovstvo, Taiwan, Taliansko, Thajsko, USA a Vietnam),

 • domácimi testami na HIV

(povolené krajiny s obmedzeniami: USA, Francúzsko, Holandsko a Spojeného kráľovstvo),

 • pomocou v drogovej závislosti a alkoholizme zameranej na rekonvalescenciu.

 

VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY

Čo sa týka inzercie na voľnopredajné lieky, tu sú pravidlá oveľa benevolentnejšie. Pre výrobcov liekov je takýto druh reklám povolený až v 24 krajinách sveta, vrátane Slovenska aj Česka. Propagácia online lekárni na Slovensku aj v ČR je taktiež povolená.

Patrícia Dunarová, Mindshare Slovakia

Zdroje:

https://support.google.com/adspolicy/answer/176031

https://support.google.com/google-ads/troubleshooter/2897541

https://support.google.com/adspolicy/answer/2423645

https://www.legitscript.com/

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/lekarenstvo/internetovy-vydaj-liekov-a-zdravotnickych-pomocok/zoznam-subjektov-vykonavajucich-internetovy-vydaj?page_id=4380

Foto:

https://pixabay.com

 

 

O autorovi

Patrícia Pecher

Patrícia absolvovala štúdium marketingového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a semester strávila aj v Belgicku na Universiteit Gent. V Mindshare pôsobí na digitálnom oddelení, kde sa stará o mediálne plánovanie a online kampane klientov. Keď nepracuje, energiu si dopĺňa cestovaním alebo športom (beh, beach volejbal) a je veľkou milovníčkou zvierat.