Keď mnoho ľudí začuje slovíčko umelá inteligencia (po anglicky artificial intelligence, alebo tiež AI), predstavia si robotov, ktorí postupne začnú nahrádzať ľudské bytosti v každodennom živote, zmenia sa na nenávistné monštrá, nakoniec ovládnu ľudskú rasu, a sevas.

Odborná definícia by artificial intelligence opísala ako oblasť informatiky zaoberajúcu sa vytvorením strojov, ktoré dokážu na základe veľkého množstva inputov vykonávať inteligentné rozhodnutia. Také, aké doposiaľ dokázal vykonávať len človek. Umelú inteligenciu nájdeme v každodennom živote a nemusí byť vôbec zlá. Možno ani neviete o tom, že ju využívate, no je tomu tak. Či už keď vás Google Maps alebo Waze za volantom usmerňuje podľa aktuálnej premávky, alebo si nechávate poradiť od Siri, alebo len počúvate Spotify, ktorý vám na základe množstva dát vyberá pesničky šité na mieru pre vás. Princíp je stále rovnaký – systém dostáva obrovské množstvo vstupov (inputov), ktoré spracuje, vyhodnotí a dokáže sa následne inteligentne rozhodnúť, prípadne vykonať akciu (output).

Umelá inteligencia a tzv. machine learning zasiahli už aj do online marketingu a sú súčasťou každodennej práce aj u nás, v Mindshare. Využívame ich aj pri programatickom nákupe online reklamy prostredníctvom platformy Xaxis. Tento systém, založený na báze AI, voláme Copilot.

Copilot s využitím machine learningu spracováva kvantum dostupných dát (vstupy), na ktorých sa dokáže systém učiť a prostredníctvom natrénovaných algoritmov produkuje výstupy v podobe predikcií, ktoré ovplyvňujú programatický nákup v reálnom čase. Ako vstupy Copilot využíva dáta zozbierané pri danom klientovi či už z predošlých kampaní alebo aj z aktuálne bežiacej kampane, a jedná sa o inputy ako napríklad: kde sa reklama zobrazuje (placement, creative size, browser, atď.), komu sa zobrazuje (segmenty užívateľov), v akom čase a s akou frekvenciou sa užívateľovi reklama zobrazila (recency, frequency), či aké výsledky dosiahla. Výstupmi sú vopred zadefinované ciele kampane a môžu nimi byť napríklad CTR, CPC, dopozeranosť videa, konverzie (ukončené nákupy v e-shope, stiahnutie formuláru, žiadosť o testovaciu jazdu a pod.). Zjednodušene povedané, Copilot sa dokáže na základe enormného množstva dát inteligentne a v reálnom čase rozhodovať, na ktorú impresiu sa v aukcii zamerať v závislosti od toho, aký je predpoklad splnenia vopred stanoveného cieľa. Pri optimalizácii smerom na konverzie zohľadňuje Copilot dokonca aj tzv. consumer journey užívateľa na webstránke klienta, teda všetky kroky na webe, ktoré užívateľ vykonal od svojej prvej návštevy webu až po samotnú konverziu.

Akonáhle Copilot všetky tieto touchpointy vyhodnotí, prichádza k automatizovanému rozhodnutiu a akcii, teda k vyslaniu signálu pre programatický nákup, či sa danej aukcie zúčastniť a ak áno, koľko má efektívne bidovať (ponúkať v aukcii), aby boli splnené ciele klienta.

Copilot sme do programmaticu zaviedli v roku 2018 a okamžite sme zaznamenali značný nárast efektivity vo výsledkoch kampaní našich klientov, či už vo forme zvýšenia viewability rate, dvojciferného priemerného percentuálneho nárastu CTR, no v neposlednom rade aj vo forme efektívnejšieho budovania povedomia o značkách našich klientov.

Ak by vás zaujímalo, ako presne Copilot funguje, určite si pozrite toto video.

What is Copilot? Chapter 1 (Subtitled) from Xaxis on Vimeo.

Patrik Sabo, Mindshare Slovakia

Zdroje:

Xaxis – Copilot

https://beebom.com/examples-of-artificial-intelligence/

ttps://medium.com/widgetlabs/10-uses-of-ai-in-your-everyday-life-5ebfbf310157

Ilustračné obrázky Pixabay.com

O autorovi

Patrik Sabo

Patrik u nás v Mindshare viedol digitálne oddelenie a tiež pôsobí ako DIMAQ certifikovaný tréner. Marketing a mediálny svet ho zaujali už počas štúdii na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského a venuje sa im dodnes. Je športovec srdcom aj dušou a bez fyzickej aktivity by pravdepodobne neprežil ani tri dni. Svet berie z veselšej stránky a nechá sa nahovoriť na každú srandu.