Prieskum trhu je proces zberu, analýzy a interpretácie informácií o produkte alebo službe, konkurenčnom prostredí, vlastných a cudzích zákazníkoch, ich spokojnosti s produktami, ako aj o nových potrebách trhu. Prieskum zvyšuje rozhodovacie schopnosti manažmentu firmy a napomáha pri hľadaní vhodnej obchodnej a marketingovej stratégie spoločnosti.

 

Či už je vašim zámerom zvýšenie predaja, zlepšenie existujúcich služieb, alebo vývoj nových produktov, prieskum trhu vás vždy posunie o krok vpred pred vašou konkurenciou. Nie je náhoda, že úspešné spoločnosti ako Apple, Google, Microsoft, Samsung a Facebook realizujú prieskumy trhu pravidelne. Vďaka tomu dokážu dynamicky reagovať na neustále sa meniacu trhovú situáciu a rozširovať svoje produktové portfóliá na základe aktuálnych požiadaviek trhu.

Naopak, značky ako Nokia a Blockbuster zlyhali v trhových predikciách a upadli do zabudnutia. Identifikácia problémov skôr ako nastanú je rozhodujúca, ak chcete rásť. Efektívny prieskum trhu vám pomôže nielen predpovedať niektoré nástrahy, ktoré sa môžu vyskytnúť, ale tiež vám ušetrí veľa peňazí. Samotný proces prieskumu trhu je navrhnutý tak, aby znížil riziko a urobil marketingovú stratégiu cenovo efektívnou pre vaše podnikanie.

 

Analýza konkurenčného prostredia

Slávny čínsky generál a filozof Sun Tzu vo svojom diele Umenie vojny napísal „Ak poznáš nepriateľa i seba samého, nebudeš porazený“. Je veľmi dôležité vedieť, kto sú vaši konkurenti, čo predávajú, na čo sa zameriavajú, aká je ich stratégia a pozícia na trhu. Toto by vás malo motivovať k uskutočneniu adekvátneho prieskumu trhu. Možno sa od konkurencie naučíte nové stratégie, ktoré vás posunú o krok vpred, alebo dokážete znížiť ich rast. Ešte dôležitejšie však je, že vás posunie v zlepšovaní vlastných produktov a služieb.

 

Analýza zákazníkov

Jednoduchý zákon podnikového sveta hovorí „Váš zákazník je kráľom trhu“. Ak chcete zostať v hre, musíte byť v kontakte s kráľom. Čas sa mení a váš zákazník tiež. Aby ste pochopili dnešného spotrebiteľa, potrebujete poznať nielen jeho sociodemografické údaje, ale aj jeho názory, požiadavky, preferencie, nákupnú cestu a vzorce správania. Všetky tieto informácie môžete ľahko získať prostredníctvom prieskumu trhu a následne ich aj využiť napr. pri plánovaní vašich marketingových kampaní.

V ďalšom blogu sa budeme venovať našej ponuke prieskumov a výhodám, ktoré našim klientom prinášajú.

 

Marek Láska, Mindshare Slovakia

O autorovi

Marek Láska

Marek je vyštudovaný štatistik, v Mindshare dlhodobo pôsobí na dátovom oddelení. Zaoberá sa prieskumami trhu, štatistikou a automatizáciou reportov. Je rodený dobrodruh. Má rád cestovanie, turistiku a šport, hlavne futbal a lyžovanie.