Doba sa mení. Menia sa médiá, menia sa spotrebitelia, mení sa prostredie v ktorom fungujeme. Informácie sú teraz dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým. Bežne vedieme s našimi klientami rôzne diskusie týkajúce sa nielen mediálnych otázok, ale riešime aj rôzne problémy týkajúce sa trhu zákazníkov, cieľových skupín, nákupného správania atď.

Pri akomkoľvek odporúčaní sa vždy snažíme čo najviac opierať o dáta. Dáta, ktoré sú dostupné na trhu, prípadne ktoré vieme získať z našich databáz. Ani to však niekedy nestačí. Preto sme hľadali ďalšie zdroje informácií. Mediálne agentúry patriace do GroupM vedia ponúknuť rôzne dodatočné produkty, ktoré odpovedia na marketingové otázky, ktoré klientov trápia. Ako možno viete, Mindshare je súčasťou obrovského holdingu WPP, do ktorej patrí, okrem mnohých ďalších, aj spoločnosť Kantar TNS. Spolu s nimi sme pripravili online panel, ktorý obsahuje vyše 3000 respondentov, o ktorých vieme nie len demografiu, ale najmä detailné mediálne správanie, aj vzhľadom na nákupné správanie. Tento panel nazývame Live panel. Respondentov sa pýtame na rôzne dodatočné otázky, ktoré nie sú zahrnuté v databáze MML TGI. Výhodou je, že vďaka týmto odpovediam máme možnosť vybrať správne mediatypy a touch pointy počas rôznych fáz nákupného procesu spotrebiteľov. V Live paneli je taktiež množstvo odpovedí, ktoré nám vedia pomôcť pri hľadaní dodatočných insightov pre klienta. Bohužiaľ, ani tie nám vždy nevedia presne zodpovedať na naše otázky. Služba, ktorú klientov ponúkame je aj tzv. re-contact štúdia, ktorá nám umožní pýtať sa na ľubovoľnú tému respondentov z nášho panela.

Prvý veľmi dôležitý krok je správne zadefinovanie správnych respondentov prieskumu. Niekedy stačí jednoduché zacielenie prieskumu podľa demografie, no väčšinou sa snažíme oslovovať respondentov oveľa podrobnejšie. Pri tvorbe publík ideme až na úroveň, či ten respondent využíva tú službu/produkt, respektíve o ňom uvažujeme, aby odpovede, ktoré od nich dostaneme boli čo najrelevantnejšie. Takto napríklad vieme dopytovať ľudí zvažujúcich kúpu auta, vlastníkov vysokotlakového čističa, prípadne tých, ktorí sa pred každou dovolenkou poisťujú.

Hneď ako máme respondentov zadefinovaných sa púšťame do samotného dotazníka. Výhodou je, že vieme doplniť otázky, ktoré klienta najviac zaujímajú, a na ktoré nepozná odpovede. Pred samotným zisťovaním odpovedí respondentov dostane klient dotazník na finálne schválenie, takže má istotu, že budeme pýtať presne tie otázky a na takých ľudí, ktorí sú preňho relevantní.

Na konci každého prieskumu dostane klient súhrn informácii a odpovedí, ktoré doposiaľ nevedel zodpovedať. Klientovi však ponúkame jeden obrovský dodatočný benefit, ktorý nás odlišuje od konkurencie. Vieme prepojiť odpovede z dotazníka s našou programatickou platformou – XAXISom. Čo to znamená? Vieme online cieliť na relevantné cieľové skupiny, podľa ich odpovedí v dotazníku. Napríklad ak uviedol ako hlavnú bariéru pre nákup cenu, vieme mu zobrazovať v banneri výhodnú cenovú ponuku. Pochopiteľne aj tu využívame tzv. look a like cielenie, kde v online prostredí hľadáme veľmi podobných ľudí ako boli naši respondenti.

 

Andrej Matyáš, Mindshare Slovakia

O autorovi

Andrej Matyas

V brandži médií a marketingu je od roku 2007. Cez rôzne pozície sa dostal až na Client Leadership. Má na starosti spokojnosť našich klientov. Jeho záľuby sú autá, šport a dve deti.