Česká agentúra Nielsen Admosphere zverejnila výsledky minuloročného výskumu Activation Survey, z ktorého vyplýva, že vonkajšia reklama má v mediamixe stále svoje významné postavenie a dokáže za relatívne málo peňazí veľmi efektívne generovať online aktivitu.

Vonkajšia reklama je vďaka svojmu umiestneniu ľahko zapamätateľná, má dobrý dosah vo verejnom priestore (najmä vo väčších mestách) a tiež má vplyv na rozhodovanie u spotrebiteľov o prípadnom nákupe.
Až 79 % respondentov vo výskume odpovedalo, že počas minulého mesiaca si spomenulo na nejakú vonkajšiu reklamu. Tá sa v rebríčku média nosičov umiestnila na druhom mieste, hneď za televíziou, ktorú si spätne vybavilo 83 % dopytovaných.

Aj online aktivita (vyhľadávanie produktov na webe potencionálnymi kupujúcimi) generovaná mediálnymi kampaňami sa okrem iného stáva určitým meradlom úspešnosti mediálnej komunikácie. Podľa výskumu 18 % dopytovaných z viac ako polovice českej internetovej populácie 18+ (51 %) vyhľadávalo v uplynulých 6 mesiacoch nejaké informácie o produkte (alebo službe) na internete po jeho videní v outdoor reklame.

Dáta monitoringu reklamy Ad Intel spoločnosti Nielsen Admosphere ukazujú, že keď sa vonkajšia reklama podieľa napríklad zhruba na 16 % zo všetkých deklarovaných vyhľadávaniach po videní reklamy tzv. Activation Share (či už ide o vyhľadávanie na vyhľadávačoch, sociálnych sieťach alebo priamo v e-shopoch), je podiel tzv. Spend Share na celkovej hodnote reklamy iba 5 %.

Z výskumu vyplýva, že nielen online a TV reklama dokáže vyvolať následnú interakciu v online, ale dokonca vonkajšia reklama vychádza z jednotlivých mediatypov relatívne lacno a veľmi efektívne. Čo je veľmi dôležitá správa nielen pre klientov, ale aj reklamné a mediálne agentúry. Treba však myslieť na to, že na jej zapamätateľnosť vplýva aj umiestnenie a obsah (prevedenie) vizuálu.

Zdroj internet: Průzkum inzertního výkonu internetové reklamy, SPIR, MEDIAN, 2017. Zdroj ostatních mediatypů: Nielsen Admosphere (ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO – Nielsen Admosphere), bez vlastní inzerce, období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017; ceníkové ceny

Index rovný 100 znamená, že poměr online aktivace daného média odpovídá poměru investic do reklamy v daném médiu.

Zdroj internet: Průzkum inzertního výkonu internetové reklamy, SPIR, MEDIAN, 2017. Zdroj ostatních mediatypů: Nielsen Admosphere (ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO – Nielsen Admosphere), bez vlastní inzerce, období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017; ceníkové ceny

 

Bibiána Jajcay, Mindshare Slovakie

 

Zdroj: Tlačová správa Nielsen Admosphere, Výzkum: Online aktivitu spotřebitelů nejefektivněji generuje venkovní reklama

https://www.nielsen-admosphere.cz/press/vyzkum-online-aktivitu-spotrebitelu-nejefektivneji-generuje-venkovni-reklama/

 

 

O autorovi

Bibiana Jajcay

Bibiána študovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, odbor marketingová komunikácia. V Mindshare pôsobí na oddelení Exchange, kde sa venuje TV nákupu.