Aj napriek tomu, že model predplatného už dnes funguje v snáď každej oblasti služieb alebo produktov a ponúka pohodlnú možnosť ako sa legálne dostať k obsahu, fyzickým produktom, dopravným prostriedkom alebo iným komerčným službám, zdá sa, že sme si na to ešte stále úplne nezvykli, minimálne pokiaľ ide o platený obsah. Aspoň to ukazuje čerstvá štúdia z dielne YouGov a Reuters Institute for the Study of Journalism, ktorej závery zverejnil WARC.

V nej viac ako 30 % respondentov odpovedalo, že keby mali na výber, nevybrali by si žiadnu platenú online službu, čo naznačuje stále vysokú mieru neochoty platiť za online obsah, a to aj napriek rastúcej škále dostupných možností a pozitívnym správam ohľadne rastúceho záujmu zo strany predplatiteľov, ktoré nedávno vo svojej kvartálnej správe zverejnil vydavateľ New York Times (takmer 18 % medziročný nárast príjmov z predplatného).  Rovnako kontraindikatívny je výsledok výskumu na tému akceptácie reklamy na najpopulárnejšej video streamovacej službe Netflix, v ktorom až 61 % respondentov odpovedalo, že by prestali službu využívať, ak by sa v nej začala objavovať reklama, 45 % z užívateľov by reklamu neakceptovalo ani v prípade zníženej ceny predplatného.

Ak by si respondenti predsa len vybrali, prvou z možností by bola videostreamingové služby (28,2 %), až po nej nasleduje s výrazným odstupom online spravodajstvo (11,5 %) a hudobné služby (10,7 %).

Ak by vás zaujímalo, koľko času strávi dnešná populácia  denne online a aké služby sú najpopulárnejšie, odpoveď sa dá nájsť napríklad vo výsledkoch výskumu zverejnených opäť na WARCu. Dáta od GlobalWebIndex ukazujú, že internetoví užívatelia vo veku 16-64 rokov, strávili v roku 2018 denne online 6 hodín a 42 minút, čo je po dlhšom období mierny medziročný pokles (o 2 minúty menej ako v roku 2017), zatiaľ čo online čas narástol medzi rokmi 2012 a 2017 o viac ako 20 %.

Asi neprekvapí, že najpopulárnejšou online aktivitou zostávajú sociálne médiá, s ktorými užívatelia trávia 34 % svojho online času, čo predstavuje rast o viac ako 7 percentuálnych bodov oproti roku 2012. Nasleduje online audio streaming a video streaming. Preferencie online užívateľov aj v tomto výskume naznačujú, že je pre nich stále atraktívnejšie konzumovať obsah „zdarma“ na sociálnych sieťach, ako venovať čas službám, kde za obsah treba v nejakej forme platiť.

 

Richard Kopunik, Mindshare Slovakia

 

Zdroje:

https://www.warc.com/content/paywall/article/warc-datapoints/video_streaming_more_popular_than_news_and_music_subscriptions/127035

https://www.warc.com/content/paywall/article/warc-datapoints/users_demand_netflix_to_stay_adfree/124807

https://www.warc.com/SubscriberContent/article/warc-datapoints-gwi/social_rises_to_over_a_third_of_daily_online_time/124796

ilustračný obrázok Marketingland.com

 

O autorovi

Richard Kopunik

Vyštudoval obchod a marketing. Vo sfére mediálnych agentúr pracuje už takmer 20 rokov. Zaujímajú ho nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie a médií, technologické vychytávky, hudba, knihy, filmy a seriály. O nich, v akejkoľvek kombinácii, rád píše aj na našom blogu.