Presne pred dvomi rokmi sme vám priniesli článok o tom ako Facebook hodnotí vaše reklamy. Od 30. apríla prichádza v hodnotení vašich reklám ku zmene. Dlho používanú metriku Relevance score nahradí hneď trojica metrík Quality Ranking, Engagement Rate Ranking a Conversion Rate Ranking, ktorá by podľa slov Facebooku mala byť jasnejšia a použiteľnejšia. Nižšie si priblížime, čo jednotlivé metriky znamenajú.

 

Quality Ranking:

 • Metrika vyjadruje, ako je vnímaná kvalita vašej reklamy v porovnaní s konkurenčnými reklamami zobrazenými tomu istému publiku.
 • Kvalitu reklamy určujú užívatelia na základe spätnej väzby (prezeranie/schovávanie reklám, zlé používateľské skúsenosti, clickbait, engagement bait…).
 • Dostupné hodnoty sú uvádzané ako percentil:

Above Average

Average (priemer predstavuje 35. až 55. percentil)

Below Average (Bottom 35 % of ads)

Below Average (Bottom 20 % of ads)

Below Average (Bottom 10 % of ads)

 • Napríklad hodnotenie kvality Below Average (Bottom 20 % of ads) znamená, že vnímaná kvalita vašej reklamy patrila medzi spodných 20 % reklám súťažiacich o rovnaké publikum. Najmenej 80 % reklám súťažiacich o rovnaké publikum bolo vnímaných ako vyššia kvalita.

 

Engagement Rate Ranking

 • Metrika vyjadruje aká je odhadovaná miera zapojenia vašej reklamy v porovnaní s konkurenčnými reklamami zobrazenými tomu istému publiku.
 • Očakávaná miera zapojenia vypočíta pravdepodobnosť, že užívateľ bude na príspevky klikať, reagovať, komentovať, zdieľať alebo rozširovať reklamu.
 • Engagement baiting (požiadavka na komentovanie alebo like-ovanie) nezvýšia výkonnosť vašej reklamy.
 • Dostupné hodnoty sú uvádzané ako percentil:

Above Average

Average (priemer predstavuje 35. až 55. percentil)

Below Average (Bottom 35 % of ads)

Below Average (Bottom 20 % of ads)

Below Average (Bottom 10 % of ads)

 • Metrika Engagement Rate Ranking nie je dostupná pre nasledujúce ciele optimalizácie: ad recall lift, impressions, reach alebo custom conversions

 

Conversion Rate Ranking

 • Metrika vyjadruje ako odhadovaná miera konverzie vašej reklamy v porovnaní s konkurenčnými reklamami s rovnakým cieľom optimalizácie konkuruje tomu istému publiku
 • Očakávaná miera konverzie vypočíta pravdepodobnosť, že osoba, ktorá si pozrela vašu reklamu, dokončí aj váš cieľ optimalizácie.
 • Napríklad pre kampaň s cieľom optimalizácie zobrazení videa by predstavoval náš cieľ 10-sekundové zobrazenia videa.
 • Dostupné hodnoty sú uvádzané ako percentil:

Above Average

Average (priemer predstavuje 35. až 55. percentil)

Below Average (Bottom 35 % of ads)

Below Average (Bottom 20 % of ads)

Below Average (Bottom 10 % of ads)

 • Niektoré produkty a služby môžu vykazovať nižšiu mieru konverzie ako iné konkurujúce v tej istej reklamnej aukcii. Pri výrobkoch s vyššou cenou ako sú napr. šperky by sme mali očakávať nižšiu mieru konverzie ako produkty a služby s nižšou cenou napr. tričká.
 • Metrika Conversion Rate Ranking nie je dostupná pre nasledujúce ciele optimalizácie: ad recall lift, impressions, reach or custom conversions

 

Filip Feranec, Mindshare Slovakia

Zdroj: https://business.facebook.com

 

O autorovi

Filip Feranec

Študoval na Vysokej škole Manažmentu a v súčastnosti je členom „digitálnej úderky“. Okrem online marketingu, ktorému sa u nás venuje, má skúsenosti aj s plánovaním offline médií. Medzi jeho záľuby patrí ľadový hokej, ktorý aj aktívne hrá. Najväčšie zaľúbenie však našiel v objavovaní krás severských krajín.