O tom, že sa video ako efektívny marketingový nástroj už natrvalo začlenil do mediamixov drvivej väčšiny tých najsilnejších zadávateľov, niet pochýb. Podľa odhadov IAB Slovakia výdavky do videoreklamy predstavovali v prvom polroku 2019 približne 17 % všetkých investícií, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %.

V súvislosti s video marketingom sa stále viac do popredia dostáva skratka VOD. Čo však VOD znamená, ako sa delí a aké možnosti prináša pre inzerentov?

Začneme od základov. VOD, alebo Video on Demand predstavuje distribúciu videa, keď si užívateľ sám vyberá, aký obsah bude konzumovať, kedy ho bude konzumovať a na akej platforme. Opačným prípadom je napr. video v klasickom TV vysielaní, keď divák sleduje ten obsah, ktorý vyberá televízna stanica a vo vopred nadefinovanom čase podľa programovej štruktúry.

Zatiaľ nič nové. Vedeli ste však, že aj VOD má svoje detailnejšie rozdelenie? Konrétne na SVOD, TVOD a AVOD, prípadne ich kombinácie.


SVOD – Subscription based Video on Demand

Ako už naznačuje slovíčko „subscription“, SVOD funguje na báze predplatného. Teda odberateľ VOD platformy pravidelne platí za odomknutie istého obsahu, či už na mesačnej, týždennej alebo inej báze a dostáva tak prístup k prémiovému obsahu. Ideálnym príkladom sú napríklad platformy ako Netflix, HBO GO, Amazon Prime, či relatívne noví hráči na trhu, akými sú Apple TV+ alebo Disney+. Typickými marketingovými technikami sú free trial verzie, kde máte možnosť odoberať prémiový obsah zdarma počas prvých dní / týždňov.

Hoci nám, žijúcim v mestskej bubline sa môže zdať, že Netflix má už každý druhý človek, nie je to celkom tak. Podľa najnovších odhadovaných štatistík uverejnených v Stratégiách službu Netflix odoberá len cca 50 000 platiacich Slovákov. Nasledujú HBO GO a Apple TV+.

TVOD – Transactional Video on Demand

Transactional VOD je takisto spoplatnený model, akurát že tu platíte za každý video obsah zvlášť. Predstavte si tieto dve modely ako reštaurácie. Kým SVOD je ako all you can eat reštaurácia, kde zaplatíte raz a môžete zjesť čokoľvek, TVOD je bežná reštaurácia, kde platíte za každé jedlo zvlášť podľa jedálneho lístka. Typickým príkladom TVOD platforiem sú napríklad Apple iTunes, Amazon Prime Video, či Google Play.

AVOD – Ad based Video on Demand

Poslednou kategóriou sú Ad based VOD platformy, kde za konzumáciu video obsahu užívatelia nemusia platiť, avšak musia akceptovať reklamy. Najčastejšie ide o tzv. UGC (user generated content), kde obsah vytvárajú samotní užívatelia. Ideálnym príkladom a najsilnejším VOD hráčom v našich končinách je YouTube, ktorý deklaruje potenciálny mesačný zásah na Slovensku až 2,9 milióna užívateľov. Za AVOD platformy sa však dajú považovať aj Facebook Watch, či Instagram TV. Facebook ako sociálna sieť deklaruje potenciálny zásah 2,8 milióna userov a Instagram približne 1,1 milióna slovenských userov.

Práve AVOD je pre mnohých digitálnych marketérov ten najlákavejší typ VOD platforiem, nakoľko v nich vedia umiestňovať video reklamu. O tom, aké typy VOD reklám poznáme a ktoré najčastejšie využívame, si napíšeme nabudúce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt svod tvod avod

Patrik Sabo, Mindshare Slovakia

Zdroje:

Obrázok –  https://medium.com/@i.durgesh.pradhan/svod-tvod-avod-9fd6648ff4d9

SVOD dáta – Mesačník Stratégie https://www.uscreen.tv/video-business-school/svod-tvod-avod-monetization-models/

O autorovi

Patrik Sabo

Patrik u nás v Mindshare viedol digitálne oddelenie a tiež pôsobí ako DIMAQ certifikovaný tréner. Marketing a mediálny svet ho zaujali už počas štúdii na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského a venuje sa im dodnes. Je športovec srdcom aj dušou a bez fyzickej aktivity by pravdepodobne neprežil ani tri dni. Svet berie z veselšej stránky a nechá sa nahovoriť na každú srandu.