V dnešnom príspevku sa opäť budeme venovať najpopulárnejším skratkám v programmaticu. Predtým, však odporúčam si pozrieť naše prvé dve časti z tejto série, kde sme sa venovali skratkám ako:

  1. časť 1 (DSP, SSP, Ad Exchange)
  2. časť 2 (DMP, CMP, DCO)

v dnešnom pokračovaní sa budeme venovať skratkám, ktoré užšie súvisia so samotným nákupom reklamného priestoru v programatickom prostredí. Je to jedna z najpopulárnejších skratiek, ktorú stretávame v súčasnom online marketingu – RTB, ale aj menej používanejšia, o to nie menej dôležitá – PMP.

RTB alebo Real Time Bidding, je podkategória alebo súčasť programatického nákupu online reklamy. Preto je dôležité si zapamätať, že RTB sa nerovná programmaticu.

Zjednodušene povedane, RTB sa vzťahuje na nákup a predaj online reklamy v reálnom čase na baze aukcie. Takýto aukčný predaj a nákup zobrazenia reklamy (Ad Impression) prebehá v milisekundách.

Zoberme si štandardný príklad ako RTB funguje v praxi. Keď užívateľ navštívi stránku, žiadosť o cenovú ponuku (bid request) sa odošle do Ad Exchange. Tato žiadosť môže obsahovať rôzne relevantne informácie, ako napríklad demografické údaje, informácie o polohe, typu zariadenia, atď.. Ad Exchange, následne posunie tuto žiadosť na inzerentov (nákupcov reklamy). Inzerent, ktorý ponúkne najvyššiu čiastku vyhráva aukciu a dostane možnosť zobraziť svoj reklamný odkaz. Cely tento proces, zrejme prebehá automaticky.

PMP alebo Private Marketplace. Opačne ako v “Open Marketplace” kde všetci inzerenti majú prístup k inventory, Private Marketplace funguje na báze vopred dohodnutých pozvánok, kde vydavatelia alebo poskytovatelia reklamného priestoru ponúkajú svoje prémiové reklamné umiestnenia vybraným inzerentom.

PMP taktiež prebehá v reálnom čase (real-time), ale aukcie sa môžu zúčastniť len vybraní inzerenti. V takýchto uzavretých aukciách vydavatelia zvyčajne ponúkajú prémiové reklamné plochy alebo umiestnenia na svojom webe.

PMP sa čoraz stáva populárnejším spôsobom nakupovania programatickej reklamy, keďže ponuka inzerentom rôzne benefity, ako napríklad obojstrannú transparentnosť, prístup k prémiovému obsahu (reklamnému priestoru) alebo automatizáciu a väčší rozsah nákupu reklamy.

Vladiír Labunet, Mindshare Slovakia

Zdroje:

https://www.iab.com

https://www.martechadvisor.com

https://www.monetizemore.com/blog

https://insider.integralads.com

Zdroj obrázku: https://admetix.com

O autorovi

Vladimir Labunet

Študoval na slovenskej univerzite Komenského, odbor marketingový manažment. Digitálnemu marketingu sa začal venovať ešte počas štúdia. Neujde mu ani jedna technologická novinka. Svoje rána si nevie predstaviť bez kvalitného marketingového podcastu a chutnej kávy.