Približne pred jeden a pol rokom sme vás prostredníctvom nášho blogu informovali o zaradení novej kategórie „televízne obrazovky“ do všetkých Google Ads účtov. Táto kategória pribudla do náhľadu zobrazovania reklám medzi zariadenia počítače, mobily a tablety. Podľa mojich vtedajších predikcií mali smart TV zvyšovať mieru zhliadnutí, pričom priestor pre zobrazenia bude veľmi obmedzený. V tomto článku sa dozviete ako sa vyvíja potenciál zásahu smart TV v súčasnosti a či sa moje predikcie naplnili.

Môj odhad o obmedzenom priestore vychádzal z vtedajších dát za YouTube kampane, kedy priemerný podiel smart TV v kampaniach tvoril približne 10% zobrazení. Televízne obrazovky mali najnižší podiel zobrazení z pomedzi všetkých zariadení. Pre porovnanie, priemerný podiel zobrazení reklamy predposledných tabletov tvoril cca 16 %.

Ako na tom stojíme teraz? Aktuálne čísla za rok 2020 som rozdelil na dve časti a to obdobie pred a počas obmedzením mobility mimo bydliska v spojitosti s odporúčaním vlády Slovenskej republiky.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím pozorujeme na začiatku roka 2020 vysoký nárast  o 30 % podielu zobrazení na mobilných zariadeniach, čo v zásade nie je novinka a odzrkadľuje to vývoj digitálnej doby. Zaujímavé čísla však pozorujeme pri televíznych obrazovkách ktoré zaznamenali v priebehu jedného roka nárast približne 33-percentného podielu zobrazení v rámci YouTube kampaní. Televízne obrazovky sa tak pomaličky začínajú vyrovnávať počítačom ktoré ešte pred rokom mali významný podiel na celkových zobrazeniach.

V aktuálnom období môžeme sledovať práve opačný vývoj hlavne pri mobiloch u ktorých podiel zobrazení klesol približne o 10 % a počítačoch, ktoré zaznamenávajú 25-percentný nárast podielu zobrazení v porovnaní so začiatkom roka 2020. Televízne obrazovky s opäť s miernym nárastom. Tieto čísla pravdepodobne odrážajú aktuálnu situáciu a zmenu pri využívaní jednotlivých zariadení na sledovanie YouTube. V závislosti od aktuálnej situácie si myslím, že v blízkej budúcnosti budú rásť práve zariadenia ako počítače a smart TV. Aj z tohto dôvodu stojí za zamyslenie, akým spôsobom najefektívnejšie využiť situáciu či už napr. úprava kreatívy alebo sledovanie konverzií naprieč zariadeniami a vyhodnotenie prínosu smart TV aj iných rozmeroch ako zobrazenia a vzhliadnutia.

*Percentá v tabuľkách sú ilustračné a predstavujú priemerné hodnoty aktívnych Youtube kampaní v príslušnom období.

Filip Feranec, Mindshare Slovakia

Zdroj: Google Ads

ilustračná fotografia http://windowsbulletin.com/

O autorovi

Filip Feranec

Študoval na Vysokej škole Manažmentu a v súčastnosti je členom „digitálnej úderky“. Okrem online marketingu, ktorému sa u nás venuje, má skúsenosti aj s plánovaním offline médií. Medzi jeho záľuby patrí ľadový hokej, ktorý aj aktívne hrá. Najväčšie zaľúbenie však našiel v objavovaní krás severských krajín.