Žijeme v hektickej dobe a bez dobrého plánovania môžeme ľahko na niektorú z úloh pozabudnúť. Či už ide o prípravu turistického výletu, svadby alebo chcete zosumarizovať krúžky vašich detí. Ak ste marketér a potrebujete sprehľadniť jednotlivé kroky vašej kampane na sociálnych sieťach – nasledujúce kalendáre a šablóny vám v tom môžu pomôcť:

  • Nielenže budete mať prehľad čo kedy publikovať, zdieľať, ale budete oveľa efektívnejší.
  • Pomocou kalendára si budete môcť vytvoriť stratégiu (napríklad postov) na niekoľko týždňov či mesiacov vopred.
  • Šablóny vám pomôžu naplánovať pre každú sociálnu sieť príspevky tak, aby sa vám nestalo, že budete spamovať každú platformu rovnakou správou.
  • Spätne môžete dohľadať a analyzovať obsah, ktorý dosiahol najlepšie parametre.
  • V dostatočnom predstihu si môžete naplánovať posty a prispôsobiť ich obsah rôznym sviatkom či medzinárodným dňom počas roka.

Microsoft Excel Content Calendar

Marketéri či obchodníci veľmi dobre poznajú výhodu programu Excel, keďže sa dá používať na rôzne typy prehľadov a analýzu údajov. Excel je možné prispôsobiť podľa rôznych priorít alebo metrík.  Bezplatnú šablónu, ktorú pre vás vyrobil hubspot.com si môžete stiahnúť tu.

Pomocou nej si ľahko naplánujete jednotlivé príspevky na sociálnych sieťach – mesačne alebo celoročne – a pritom vám neujdú dôležité sviatky či udalosti počas roka.

Social media calendar ideas organized on an Excel spreadsheet

Google Drive

Google Drive má niekoľko užitočných funkcií, ktoré užívateľom uľahčujú zostavenie prehľadného kalendára. Tieto kalendáre je možné veľmi jednoducho zdieľať s viacerými členmi tímu, aby sa predišlo nezrovnalostiam pri plánovaní kampaní.

Social media calendar organized on Google Calendar

Prehľadnou pomôckou sú aj zdieľateľné Google Sheets, ktoré umožňujú sledovať status jednotlivých častí a prideľovať úlohy členom tímu – na rovnakej platforme ako je ich kalendár.

Social media calendar ideas listed on Google Sheets

Loomly

Ak hľadáte sofistikovanejší nástroj než len platformu s kalendárom na plánovanie, možno vám bude vyhovovať práve Loomly. Stiahnuť môžete TU. https://www.loomly.com/ Loomly vám okrem základných nástrojov ponúkne inšpirácie a nápady, ktoré vám môžu pomôcť pri vytváraní obsahu.  Obsahuje aj prostredie, v ktorom môžu užívatelia prezerať jednotlivé verzie  návrhov, pridávať im komentáre či schvaľovať.

Trello

Trello https://trello.com je ďalší organizačný nástroj, ktorý je veľmi efektívny pre tímovú spoluprácu. Presnejšie povedané, manažéri sociálnych médií môžu pomocou flexibilných priraďovacích „kariet“ a prispôsobiteľných „tabuliek“ a „zoznamov“ rôzne zmapovať projekty a jednotlivé úlohy, spravovať kalendár, plánovať kampaň či zhromažďovať nápady z brainstormingu. Karty môžu byť priradené rôznym členom tímu, označené termínmi s možnosťou komentovania. Alebo by mohli byť označené názvami sociálnych sietí, na ktorých bude obsah publikovaný. Celý tím tak môže sledovať priebeh jednotlivých príspevkov.

Social media calendar ideas organized on a Trello calendar

Evernote

https://evernote.com/

Evernote je aplikácia na zaznamenávanie poznámok zo stretnutí, projektov, zapisovanie úloh či zdieľanie nápadov doslova s kýmkoľvek. Obsahuje ročné, mesačné, týždenné a hodinové kalendáre, ktoré uľahčujú sledovanie toho, kedy publikujete obsah na sociálnych médiách, kedy vytvárate obsah blogu a ďalšie priority projektu.

Jeho veľmi užitočný nástroj je Evernote web clipper pre prehliadač Chrome. Pomocou neho si ľahko uložíte odkazy na svoj poznámkový blok a môžete ich zdieľať neskôr.

Evernote webclipper extension feature

Mobilná aplikácia Evernote vie ľahko nasnímať fotografiu a uložiť ju do svojich súborov na neskoršie použitie.

evernote capture photos feature

Hootsuite

https://hootsuite.com/

Hootsuite užívateľom ponúka nástroj „Planner“, ktorý vám pomôže vytvárať kampane, zistiť medzery v publikovaní a spolupracovať s vaším tímom na tvorbe obsahu. Má tiež bohaté funkcie na koordináciu a schvaľovanie.  Jeho hlavná výhoda je, že si viete vopred naplánovať vypublikovanie postu na sociálnej sieti. Po vytvorení obsahu si môžete zobraziť ukážku pomocou nástroja „Composer“, ktorý sa zobrazuje unikátne vo formáte každej sociálnej sieti.

hootsuite social publishing calendar features

Agorapulse

https://www.agorapulse.com/features/shared-social-media-calendar/

Podobne ako v prípade Hootsuite, Agorapulse ponúka nástroje na publikovanie v sociálnych sieťach a kalendár, takže môžete ľahko spravovať svoje účty. Čo však odlišuje Agorapulse, je jeho funkcionalita, ktorá vám umožňuje spravovať všetky interakcie z rôznych platforiem na jednom mieste.

agorapulse social publishing calendar feature

StoryChief

https://storychief.io/

Ak vám nestačí nástroj s možnosťami, kedy sa ktorý príspevok zverejňuje,  StoryChief je dobrá voľba. Vďaka jeho inteligentnému kalendáru  môžete lepšie plánovať svoju obsahovú stratégiu na rôznych kanáloch. Nielenže zobrazí váš rozvrh; umožňuje vám tiež priradiť spolupracovníkov k úlohám a filtrovať ich podľa kampaní. StoryChief samo popisuje svoj nástroj ako „platformu na distribúciu obsahu“, ktorá zjednocuje analytiku a publikovanie na viacerých kanáloch, aby zjednodušil prístup k tvorbe obsahu.

storychief smart calendar feature

ClearVoice

https://www.clearvoice.com/

Pomocou platformy ClearVoice môžu značky outsourcingovať spravovanie a tvorbu obsahu externým tímom. ClearVoice má tiež funkcie na správu úloh pre interných a externých spolupracovníkov. Projekty môžete vytvárať, upravovať a schvaľovať v rozhraní, ktoré zjednodušuje správu editorov. Má tiež informačný panel a dynamický redakčný kalendár s množstvom interaktívnych funkcií.

clearvoice editorial calendar

Zerys

https://www.zerys.com/

Platforma Zerys ponúka funkcie pre plánovanie a produkciu obsahu –  od výroby, publikovania, propagácie, konverzie až po analýzu. Môžete spravovať neobmedzené obsahové projekty (ako napr. blogy, elektronické knihy apod.), najímať autorov a zobrazovať všetky termíny v integrovanom kalendári.

zerys content calendar feature

Bibiana Jajcay, Mindshare Slovakia

Ilustračné foto Pixabay

Zdroje:

https://blog.hubspot.com

https://www.loomly.com/

https://trello.com/

https://evernote.com/

https://hootsuite.com/

https://www.agorapulse.com

https://storychief.io/

https://www.clearvoice.com/

https://www.zerys.com/

O autorovi

Bibiana Jajcay

Bibiána študovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, odbor marketingová komunikácia. V Mindshare pôsobí na oddelení Exchange, kde sa venuje TV nákupu.