S pojmom Visual Search ste sa už pravdepodobne stretli. Visual Search alebo vizuálne vyhľadávanie je jeden z najväčších trendov v e-commerce v najbližších rokoch a preto je dobré sa s ním zoznámiť čo najskôr.

V predošlom blogu sme vám predstavili koncept vizuálneho vyhľadávania, spolu s testovaním aplikácie Google Lens, a v tejto časti blogu si povieme niečo viac o optimalizácii vášho e-shopu pre vizuálne vyhľadávanie.

Na to aby sme vedeli optimalizovať je však najprv potrebné vedieť, ako z pohľadu prístroja resp. počítača toto vyhľadávanie funguje. Vizuálne vyhľadávanie funguje na princípe umelej inteligencie, a to konkrétne počítačového videnia „computer vision“ a strojového učenia „machine learning“. Počítačové videnie v tomto prípade umožňuje počítaču vidieť, a porozumieť na čo sa pozerá a zároveň interpretovať to čo vidí. Strojové účenie poskytuje prístroju vstupy, ktoré sú potrebné pre algoritmus, tak aby dodával obrázkom zmysel a kontext. Pre počítač ako prístroj je obrázok len zhluk náhodných čísiel preto potrebuje kontext, aby pochopil čo na obrázku vidí. Na to mu slúží strojové učenie. Vďaka nemu dokážete počítač trénovať za pomoci veľkého množstva dát, tak aby následne počítač dokázal sám rozpoznať detaily a variácie obrázku.

V prípade Google, a jeho aplikácie Google Lens, algoritums krížovo odkazuje na informácie, ktoré sú známe prostredníctvom „Google Knowledge Graph“. Ide o istú vedomostnú základňu pre Google, ktorá zlepšuje výsledky z vyhľadávačov s informáciami zhromaždenými z viacerých zdrojov, akými sú napríklad dáta a údaje o ľudoch, miestach, veciach, faktoch a snaží sa ich prezentovať porozumiteľným spôsobom.  

A ako dokážeme uľahčiť túto prácu prístrojom my? Ako docieliť aby sa pri vyhľadávanom objekte zobrazil práve náš eshop? Tu je pár tipov ako na to:

  • Používajte vlastné a originálne obrázky, a nezabudnite na ich skomprimovanie

Fotografie produktov, ktoré použijete by mali byť vaše vlastné a zároveň originálne. Pri zvažovaní veľkosti obrázkov je nutné sa zamyslieť aj nad tým, že vaši zákazníci sa môžu pripojiť z rôznych zariadení, ako sú mobil, tablet či desktop. Zároveň je nutné obrázky správne skomprimovať tak, aby sa znížila veľkosť súboru, bez narušenia kvality obrázku. Čím väčšie fotografie na stránku dáme, tým dlhší čas bude potrebné na ich načítanie, čo môže odradiť zákazníka. Napríklad Photoshop má užitočnú funkciu „save for web“.

  • Investujte do kvalitných fotografií

Fotografie produktov vo vysokej kvalite umožňujú priradiť fotografiu spotrebiteľa k vášmu produktu. Rozmazané fotografie alebo fotografie s nízkym rozlíšením nie sú lákavé ani pre zákazníkov, ani pre stroje, ktoré sa ich snažia rozlíšiť. Zároveň môže vaša stránka pôsobiť neprofesionálne.

  • K jednému produktu pridajte viacero obrázkov

Produkt je potrebné mať na viacerých rôznych fotografiách, z iných uhlov tak, aby prístroj vedel rozoznať na aký produkt sa pozerá. Pri využívaní vizuálneho vyhľadávania väčšinou ľudia neodfotia produkt z priameho pohľadu, ale môže to byť práve z rôznych uhlov, čo uľahčí prístroju priradenie danej fotografie k vášmu produktu. Čím viac fotografií budete mať, tým je väčšia šancia, že vás zákazníci nájdu.

  • Správne označenie obrázkov

Obrázky je zároveň nutné správne označiť, a to aj na úrovni samotného súboru, ale aj na webovej úrovni so správnym názvom a popisom. Pre vyhľadávače je jednoduchšie porozumieť obrázku, ktorý má relevantný názov a nie len všeobecný súbor ako napr „image48-4.jpg“ Pri prídavaní obsahu do vášho e-shopu je nutné poskytnúť vyľadávacím prístrojom čo najviac informácii.

  • Štrukturované dáta

Ďalšou z možností okrem označenia obrázku je využitie štrukturovaných dát v obrázkoch. Všetky obrázky by zároveň mali obsahovať aj alt-tagy a alt-popisy. Tieto tagy umožnia vyhľadávačom lepšie porozumieť čo obrázok obsahuje a zjednoduchšia indexovanie.

  • Kľúčové slová nie len pre SEO

Relevantné kľúčové slová sú dôležité aj vo vizuálnom vyhľadávaní. Umožňujú lepšie opísať produkt, ktorý vidíme na obrázku a zároveň pomáhajú k tomu aby sme sa zobrazovali na správne a pre nás relevantné vyhľadávania.

Andrea Čanigová, Mindshare Slovakia

Zdroje: https://yoast.com/visual-search/

https://www.webfx.com/internet-marketing/visual-search.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Graph

O autorovi

Andrea Čanigová

Andrea študovala na Univerzite Komenského, odbor medzinárodný manažment paralelne s magisterským štúdium vo francúzštine, v oblasti európskych štúdií. V Mindshare pôsobí na digitálnom oddelení Invention, kde sa venuje online marketingu, mediálnemu plánovaniu a správe online kampaní. Vo voľnom čase rada cestuje a spoznáva nové krajiny.