V nedávnom príspevku sme si načrtli úvod do tematiky VOD (Video On Demand) a o tom, ako sa delí. Z pohľadu online reklamy je pre nás najrelevantnejšou práve AVOD (Ad based Video on Demand). Teda VOD, ktoré je pre užívateľov zadarmo, avšak s reklamami.

Podľa dát od IAB Slovakia patrí videoreklama z pohľadu inzerentov k tým najvyužívanejším formátom. Z pohľadu investícii jej na Slovensku patrí tretia priečka (po Display-i a Search-i) s podielom výdavkov na úrovni 18 %. Jej potenciál sme však ešte ani zďaleka nedosiahli, nakoľko videoreklame prislúcha každý rok dvojciferný percentuálny nárast a pri pohľade na zahraničné trhy je vidieť, že priestor na rast videa je stále obrovský.

Keď hovoríme o kategorizácii videoreklamy, všeobecne platí, že videoreklama sa rozdeľuje na 2 základné skupiny, out-stream a in-stream. (V nasledovnom rozdelení videoreklamy sa riadime kategorizáciou formátov podľa globálnych štandardov IAB).

Out-stream reklama

Prvá menovaná, teda out-stream videoreklama (niekedy nazývaná tiež in-display videoreklama) nie je nijakým spôsobom závislá od VOD platforiem. Inými slovami, nemusí sa vám zobraziť pri inom video obsahu v rámci VOD platformy. Zobrazuje sa často krát v pozíciách display reklamy a môže, avšak nemusí využívať player na prehratie posolstva. Kategorizácie bývajú rôzne, no najčastejšími typmi out-stream videoreklamy sú:

In banner video – videoreklama v klasickej bannerovej pozícii. Predstavte si teda banner, v ktorom sa však prehráva video.

In feed video – videoreklama prehrávaná v tzv. news feede, väčšinou v rámci sociálnych sietí.

In article video – videoreklama v článkoch. V súčasnosti je veľmi obľúbený práve formát, ktorý sa nachádza uprostred článku a postupne sa pri scrollovaní vyroluje.

In-stream reklama

No a potom tu máme in-stream reklamu, teda formát, ktorý je priamo viazaný na určitý video obsah. Teda zobrazuje sa užívateľom, ktorí na internete konzumujú nejaké video. Avšak aj in-stream reklama sa podľa svojho charakteru a miesta zobrazovania ďalej delí, na tzv. Linear Ads (lineárna reklama) a Non-Linear Ads (nelineárna reklama), pričom obidva tieto typy reklamy môžu byť potom sprevádzané tzv. Companion Ads, alebo teda sprievodnou reklamou. Na našom trhu sú pomerne často využívané sprievodné bannery na platformách Youtube a Spotify.

Lineárna reklama

Lineárna reklama, ktorá býva spravidla vo video formáte, je reklama, ktorá priamo nahrádza konzumovaný video obsah. Paralelou by mohla byť TV reklama. Keď sledujete film na komerčných TV staniciach, pred filmom, počas neho a taktiež po jeho skončení pravdepodobne sledujete reklamu. Nikdy však nemôžete naraz sledovať aj film aj reklamu. (Výnimkou je HbbTV, o tom ale niekedy neskôr). Podobný charakter má aj lineárna VOD reklama, ktorá sa podľa miesta zobrazovania ďalej delí na tzv. pre-roll (zobrazovaná pred video obsahom), mid-roll (zobrazovaná uprostred video obsahu) a post-roll (zobrazovaná po skončení video obsahu).

Nelineárna reklama

Nielineárna reklama sa na druhej strane odlišuje v tom, že sa zobrazuje počas video streamu, takže sa nezobrazuje namiesto video obsahu, je skôr jeho doplnkom.  Najčastejšou formou nelineárnej reklamy je tzv. Overlay Ad, teda reklama, ktorá čiastočne prekrýva malý priestor v rámci video prehrávača.

Aby ste si typy in-stream reklamy vedeli jednoduchšie predstaviť, pridávame grafickú ukážku jednotlivých formátov:

Zdroje: https://www.iab.com/guidelines/digital-video-ad-format-guidelines-best-practices/

Patrik Samo, Mindshare Slovakia

Ilustračné foto Pexels

O autorovi

Patrik Sabo

Patrik u nás v Mindshare viedol digitálne oddelenie a tiež pôsobí ako DIMAQ certifikovaný tréner. Marketing a mediálny svet ho zaujali už počas štúdii na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského a venuje sa im dodnes. Je športovec srdcom aj dušou a bez fyzickej aktivity by pravdepodobne neprežil ani tri dni. Svet berie z veselšej stránky a nechá sa nahovoriť na každú srandu.