Miesto výkonu práce: Karadžičova 8, Bratislava

Ak ste fanúšikom marketingu, marketingovej komunikácie, internetovej reklamy a máte radi dáta pretože potrebujete aby veci dávali logicky zmysel, dávajte pozor!

Máme pre vás jedinečnú príležitosť pracovať v medzinárodnej mediálno-komunikačno-digitálnej agentúre!

Imponujú vám klienti ako Ferrero, Slovnaft, Möbelix, KIKA ktorú sme pomohli rebrandovať v septembri na XXXLutz, Bonduelle, Austrian Airlines, Gazprom či farmaceutická firma Glenmark a ich značky?

Hľadáme nového kolegu na pozíciu The Executive, Client Leadership, ktorý pomôže s realizáciou mediálnych kampaní a vymýšľaní digitálnych, technologických, či kreatívnych riešení pre našich významných lokálnych a medzinárodných klientov.

Aký by ste mali byť?

Komunikatívny, kreatívny, spoľahlivý, zdravo zameraný na detail, dodržiavať zverené termíny, mať rád čísla a MS Excel, vedieť zamakať ak je to potrebné a láska k akémukoľvek športu je len výhodou.

Čo u nás budete robiť:

 • Pomáhať napĺňať ročné komunikačné stratégie, zvereného klientskeho portfólia
 • Komunikácia a stretnutia s klientami
 • Koordinovať tok prác naprieč agentúrnymi oddeleniami
 • Klientský reporting
 • Pomáhať písať agentúrne blogy
 • Učiť sa
 • Sledovať trendy v oblasti marketingu a médií
 • Zúčastňovať sa interného vzdelávania – Média Sessions
 • Len 1 porada týždenne 🙂
 • Monitorovať priebeh kampaní

Čo od vás čakáme?

Očakávame dokonalú orientácia na lokálnom trhu, znalosť problematiky tradičných a digitálnych médií, zvládnutie práce so štandardnými plánovacími SW a nástrojmi MS Office, komunikatívnosť a soft-skills, otvorený prístup a radosť z toho, čo robíte.

Plynulý ústny a písomný prejav v anglickom jazyku je podmienkou.

Ak ste absolventom, tak samozrejme niektoré body vám budú odpustené, no budete sa ich musieť rýchlo doučiť s čím veľmi radi pomôžeme.

Čo je výhodou:

 • 1-2 ročná skúsenosť s prácou v reklamnej alebo mediálnej agentúre, či práca v marketingu (pre nás na strane klienta).
 • Znalosť online prostredia a sociálnych sietí
 • Kreatívne myslenie
 • Pro-klientská orientácia
 • Flexibilita
 • Samostatnosť
 • Príjemný úsmev a pozitívny pohľad na svet

Čo vám ponúkame?

 • Základná mesačná mzda od: 1000 eur brutto
 • Zaujímavé nefinančné benefity
 • Stravné lístky
 • Možnosť home-office

Čo ponúkame navyše

 • Neformálna a otvorená komunikácia (vrátane manažmentu firmy) 🙂
 • Možnosť ovplyvňovať svojimi názormi smerovanie a chod firmy
 • Skvelá pracovná atmosféra a kolektív
 • Playstation
 • Možnosť zdokonaliť sa vo FIFE alebo UFC
 • Teambuildingy

Radi by sme od vás dostali zaujímavé predstavenie sa nielen formou CV ale aj prepracovaným motivačným listom, ktoré zašlite na adresu michal.hros@mindshareworld.com

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou Mindshare Slovakia s.r.o., IČO: 36 813 451 so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste, prípadne v ďalších nám zaslaných súboroch. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

 1. spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
 2. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 3. osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté spoločnostiam patriacim do skupiny GroupM a WPP.
 4. osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
 5. dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 6. poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
 7. osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovedna.osoba@groupm.com (táto adresa neslúži na zaslanie údajov na účely výberového konania).

O autorovi