Rozšírenia reklám umožnujú doplniť a rozšíriť vaše textové reklamy v rámci vyhľadávacej sieti Google Search. Vďaka rozšíreniam viete jednoducho pridať extra informácie ako adresu, telefónne číslo, hodnotenia vašej firmy alebo odkazy na ďalšie vaše podstránky.

Takisto ako samostné reklamné texty a kľúčové slová, aj rozšírenia môže Google Ads schváliť alebo zamietnuť. V prípade zamietnutia je potrebné upraviť texty rozšírení na základe odporúčania, a odoslať ich do systému na kontrolu.

Pridanie rozšírení však nezaručuje, že sa pri vyhľadávaní aj skutočne zobrazia. To či sa samotné rozšírenie zobrazí v rámci reklamného odkazu závisí od viacero faktorov. Rozšírenie sa zobrazí vtedy, ak samotné rozšírenie alebo kombinácia rozšírení môžu dopomocť k zlepšeniu výkonnosti. Taktiež sa zobrazí vtedy ak pozícia vašej reklamy a hodnotenie (Ad Rank) vašej reklamy sú dostatočne vysoké. Hodnotenie reklamy kombinuje ďalšie faktory ako napríklad bid, kvalita reklamy a webová stránka, na ktorú reklama odkazuje, či odhadovaný vplyv rozšírení.

V prípade ak sa rozšírenia vo vyhľadávaní zobrazia, reklamný odkaz sa stáva výraznejším, vizuálne zaberie viac priestoru, ponúka viac informácií a zvyčajne má aj lepšiu výkonnosť keďže naň kliká viac užívateľov, vďaka čomu môžu napomôcť zvýšiť CTR (Click-Through Rate) – miera prekliknutia. A čo lepšie, pridanie rozšírení je bezplatné, platí sa iba v prípade keď sa naň klikne, tak ako v prípade reklamných odkazov – textových reklám.

Rozlišujeme 2 typy rozšírení, manuálne a automatické.

Medzi manuálne rozšírenia zaraďujeme:

  • Rozšírenia o volanie – Call extenstions
  • Rozšírenia o popisy – Callout extenstions
  • Rozšírenia o adresu – Location extensions
  • Rozšírenia o štrukturované úryvky – Structured snippet extenstions
  • Rozšírenia o odkazy na podstránky – Sitelink extensions

Automatické rozšírenia sú:

  • Hodnotenia predajcu – Seller ratings
  • Rozšírenia o dynamické odkazy na podstránky – Dynamic sitelink extensions

A ako sa v praxi tieto rošírenia zobrazujú?

Rozšírenie o volanie sa pri prehliadaní z desktopu zobrazí hneď v prvom riadku vedľa názvu stránky, na ktorú kampaň smerujeme, na číslo sa dá kliknúť a v prípade kliknutia z mobilného telefónu, vás automaticky presmeruje do aplikácie na telefonovanie.

Rozšírenia o popisy majú podobu krátkych textov a môžu mať maximálne 25 znakov. V rámci tohto rozšírenia viete odkomunikovať dodatočné informácie o vašej firme, ako napríklad špeciálnu akciu, služby, ktoré ponúkate, alebo vaše prednosti. Tieto popisy by mali byť krátke a výstižné, a čo najlepšie by mali vystihovať vašu firmu. Pokiaľ napríklad poskytujete bezplatné doručenie, práve rozšírenie o popisy je miesto, kde túto informáciu môžete uviesť.

Rozšírenia o adresu hovoria sami za seba. Do reklamných odkazov si viete doplniť adresu, kde vás vaši zákazníci môžu nájsť. Pokiaľ sa rozhodne niekto z nich na adresu kliknúť, google ho presmeruje do mapy, ktorá poskytne bližšie informácie k aktuálnej vzdialnosti od daného miesta. Ide o prehľadné rozšírenie, ktoré sa oplatí využiť napríklad v prípade, že chcete upozorniť na vašu kamennú prevádzku.

Rozšírenia o štrukturované úryvky sa skladajú z Hlavičky a zo Zoznamu hodnôt. Pri prehliadaní na desktope sa môžu zobraziť naraz 2 hlavičky, pričom na mobilných telefónoch to bude iba jedna. Čo si predstaviť pod Hlavičkou a Zoznamom hodnôt? Dostupné hlavičky sú aktuálne destinácie, kurzy, modely, odporúčané hotely, poistenie, relácie, služby, štvrte, štýly, typy, vybavenie, vzdelávacie programy a značky. Zoznám hodnôť potom v prípade značiek môže byť „Adidas, Puma, Columbia, Salomon,..“ odporúča sa použiť aspoň 4 hodnoty na 1 hlavičku. Vo finále by potom dané rozšírenie v textovej reklame mohlo vyzerať takto – Značky: Adidas, Puma, Columbia, Salomon.

Rozšírenia o odkazy na podstránky sa môžu zobraziť rôznymi spôsobmi, buď sa zobrazia len 2 alebo 4 spolu s ich detailnejším popisom, alebo sa v rámci reklamného odkazu zobrazia tak ako v 2. obrázku nižšie, veďla seba oddelené bodkami. Stále však ide o rovnaké rozšírenia o odkazy, na ktoré dá kliknúť, a ktoré nás následne presmerujú na danú podstránku. Pri prehliadaní na desktope sa môže zobraziť maximálne 8 odkazov na podstránky, ale vo väčšine prípadov sa zobrazia 2 alebo 4.

V rámci prehliadania v mobilných telefónoch sa zobrazenie môže ešte modifikovať, a rozšírenia o odkazy na podstránky sa môžu zobraziť pod sebou, v tomto prípade sa ich môže zobraziť maximálne 8:

Pokiaľ by ste chceli vidieť ako môžu výsledky vyhľadávania vyzerať ešte pred spustením kampane, existuje viacero nástrojov na ukážku rozšírení textovej reklamy. Jeden z nich je napríklad dostupný aj tu: https://www.karooya.com/expanded-text-ad-preview-tool.

Určite vám v rámci nastavovania kampaní odporúčame tieto rozšírenia využívať! Nielen, že budú vaše reklamy viditeľnejšie, ale môžu priniesť aj viac preklikov na vašu stránku.

Andrea Čanigová, Mindshare Slovakia

https://support.google.com/google-ads/answer/7332530

https://support.google.com/google-ads/answer/1704420?hl=en&ref_topic=3123058

https://support.google.com/google-ads/answer/6280012?hl=sk

O autorovi

Andrea Čanigová

Andrea študovala na Univerzite Komenského, odbor medzinárodný manažment paralelne s magisterským štúdium vo francúzštine, v oblasti európskych štúdií. V Mindshare pôsobí na digitálnom oddelení Invention, kde sa venuje online marketingu, mediálnemu plánovaniu a správe online kampaní. Vo voľnom čase rada cestuje a spoznáva nové krajiny.