V digitálnom marketingu sa na dennej báze stretávame s „buzzwordmi“. Dnes sa pozrieme na ďalšie dva a skúsime vyhodnotiť, či ide o ďalšie módne pojmy alebo o funkčné prístupy k digitálnej komunikácii.

Aktuálne, pri veľmi chaotickej a ťažko predvídateľnej nákupnej ceste naprieč rôznymi kanálmi, zariadeniami, e-shopmi a sociálnymi médiami, sa marketéri čoraz častejšie stretávajú s pojmami ako multichannel a omnichannel marketing.

Ak vezmeme do úvahy fakt, že veľká časť online nákupov sa uskutoční po dôslednom prieskume zo strany užívateľov, uvedomíme si dôležitosť prítomnosti našej značky na týchto kanáloch.

Vzhľadom na komplexný digitálny ekosystém, veľa značiek čelí výzvam porozumenia správania sa ich zákazníkov počas nákupnej cesty, aktuálnym potrebám a taktiež preferenciám. Často krát je náročné určiť a identifikovať, na akom konkrétnom kanáli ich užívateľ objavil, a ktorý kanál ich presvedčil o nakúpe.

Keďže ako multichannel, tak aj omnichannel stratégie využívajú viacero kanálov na komunikáciu so zákazníkmi, veľa ľudí predpokladá, že ide o podobné prístupy. Tieto stratégie sú však odlišné a každá má svoje špecifiká.

Čo znamená multichannel prístup?

Multichannel prístup sa točí okolo produktu a umožňuje zákazníkovi prirodzene nakúpiť cez kanál, na ktorom sa pravé nachádza. Kanály však nie sú medzi sebou prepojené a väčšinou majú samostatné komunikačné ciele a KPI.

Jednoducho povedané, multichannel prístup vyjadruje schopnosť komunikovať na potenciálnych zákazníkov prostredníctvom rôznych kanálov, ako napríklad sociálne média, mobilné zariadenia, direct mail, programmatic, atď.

Cieľom multichannel stratégie je motivovať zákazníkov na vykonanie akcie (nákupu) využitím nimi preferovaného kanála. Taktiež multichannel zvyšuje pravdepodobnosť interakcie zákazníka so značkou.

Ďalším dôležitým bodom je aj to, že vďaka multichannelu dokážu značky zvyšovať zásah a viditeľnosť svojej komunikácie.

Akonáhle identifikujete, ktorý kanál vám prináša najlepšie výsledky z pohľadu predaja, môžete optimalizovať ako počet, tak aj prioritu kanálov vo svojej komunikácii pre dosiahnutie želaných výsledkov.

Omnichannel

Opakom multichannel prístupu, kde sa komunikuje separátnymi, neprepojenými odkazmi, je Omnichannel. Omnichannel prístup sa zameriava na vytvorenie unifikovaného zážitku a jednotnej komunikácie napriek rôznymi kanálmi.

Omnichannel je prístup, kde e-shop vytvára jednotnú komunikáciu pre dosiahnutie väčšej relevantnosti oslovenia zákazníkov.

Tento prístup zahŕňa integráciu všetkých relevantných touchpointov s cieľom ponúknuť zákazníkovi správnu ponuku, v správnej chvíli, na správnom kanáli.

Za pomoci využitia dát vďaka omnichannel prístupu umožníme užívateľom nakúpiť kdekoľvek, kde trávia čas, pričom komunikáciu prispôsobíme špecifikám kanálu, kde sa nachádzajú, a ich nákupnej ceste.

V ďalšej časti detailnejšie popíšeme výhody jednotlivých prístupov. Bližšie rozoberieme omnichannel prístup a popíšeme, na aké kroky a taktiky je potrebné myslieť pre úspešné implementovanie danej stratégie. 

Zdroje:

https://www.shopify.com/enterprise/omni-channel-vs-multi-channel

https://www.shopify.com/enterprise/omni-channel-retailing-commerce-what

https://www.shopify.com/enterprise/multi-channel-marketing#multi-channel-strategy-defining

https://www.criteo.com/blog/omnichannel-vs-multichannel/

https://www.coredna.com/blogs/multi-channel-vs-omnichannel-marketing

Omnichannel vs. multichannel: What is the difference?

Zdroj Obrázkov: Shopify.com

O autorovi

Vladimir Labunet

Študoval na slovenskej univerzite Komenského, odbor marketingový manažment. Digitálnemu marketingu sa začal venovať ešte počas štúdia. Neujde mu ani jedna technologická novinka. Svoje rána si nevie predstaviť bez kvalitného marketingového podcastu a chutnej kávy.