Miesto výkonu práce: Karadžičova 8, Bratislava. Dátum nástupu: od 1.12.2020

Aká bude Tvoja úloha v tíme?

Ak si fanúšikom internetovej reklamy a chceš sa ďalej rozvíjať v realizácii kampaní predovšetkým v Google Ads a Facebook Business Manageri, čítaj ďalej!

Máme pre Teba jedinečnú príležitosť pracovať v medzinárodnej mediálno-digitálnej agentúre  na silných značkách akými sú Unilever, Mazda, Decathlon, Kärcher, Slovnaft a kopec ďalších.

Hľadáme totiž šikovného kolegu / kolegyňu do Performance teamu na full-time pozíciu, ktorý/á bude zastrešovať predovšetkým kampane v rámci Google Ads (primárne na Youtube/GDN) a na sociálnych sieťach, no zároveň sa stane dôležitou hybnou silou rozvoja e-commerce aktivít v agentúre.

Aký typ človeka hľadáme?

Spoľahlivý, zdravo zameraný na detail, zvedavý po nových vedomostiach, veselý. Ak sa v týchto charakteristikách nájdeš, určite medzi nás zapadneš. 

Čo ešte od Teba očakávame?

 • Ideálne aspoň 1-ročná skúsenosť s prácou s digitálnymi reklamnými systémami
 • Chuť neustále sa odborne posúvať
 • Aby ťa práca jednoducho bavila. My Ti k tomu dopomôžeme skvelým kolektívom
 • Proklientske zmýšľanie
 • Samostatnosť

Čo Ti za to ponúkame?

 • Základná mesačná mzda od: 1000 €/brutto
 • Zaujímavé nefinančné benefity
 • Možnosť čiastočného home-officu
 • Neformálna a otvorená komunikácia (vrátane manažmentu firmy )
 • Skvelá pracovná atmosféra
 • Možnosť neustáleho vzdelávania
 • Teambuildingy

Ak Ťa táto pozícia zaujala, ozvi sa nám prosím na patrik.sabo@mindshareworld.com.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou Mindshare Slovakia s.r.o., IČO: 36 813 451 so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste, prípadne v ďalších nám zaslaných súboroch. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

 1. spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
 2. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 3. osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté spoločnostiam patriacim do skupiny GroupM a WPP.
 4. osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
 5. dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 6. poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
 7. osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovedna.osoba@groupm.com (táto adresa neslúži na zaslanie údajov na účely výberového konania).

O autorovi

Patrik Sabo

Patrik u nás v Mindshare vedie digitálne oddelenie a je zároveň aj DIMAQ certifikovaným trénerom. Marketing a mediálny svet ho zaujali už počas štúdii na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského a venuje sa im dodnes. Je športovec srdcom aj dušou a bez fyzickej aktivity by pravdepodobne neprežil ani tri dni. Svet berie z veselšej stránky a nechá sa nahovoriť na každú srandu.