December sa preklopil do druhej polovice, a s blížiacim sa koncom roka prichádza aj čas na jeho bilancovanie. V rámci tohto textu si priblížime, ako sa v priebehu roka 2020, silne poznamenaného pandémiou koronavírusu, vyvíjala návštevnosť veľkých sociálnych sietí.

Globálny prehľad

Keď sa pozrieme na totálne celosvetové štatistiky môžeme skonštatovať, že pokračoval trend nárastu počtu používateľov sociálnych sietí. Tento vývoj bol zároveň výrazne urýchlený protipandemickými opatreniami, zavedenými v krajinách po celom svete, ktoré obmedzili aktivity ľudí mimo ich domovov. V dôsledku toho vzápätí výrazne narastala ich onlinová aktivita, a to predovšetkým v prostredí sociálnych sietí, ktoré sa stali ešte dôležitejším prostriedkom na udržiavanie kontaktu s rodinou a priateľmi.

Na úvod niekoľko základných dát:

  • Soc. siete boli v roku 2020 navštevované odhad. 3,23 mld. používateľov aktívnych aspoň raz za mesiac (MAU), čo predstavuje 80,7 % používateľov internetu
  • Čína a India sú naďalej krajinami s najvyšším počtom používateľov soc. sietí, vďaka čomu je v rámci regiónov lídrom APAC s 1,89 mld. MAU
  • Tieto dve krajiny v tomto poradí, doplnené aj Brazíliou, zároveň zaznamenali aj najvyšší nárast nových používateľov oproti roku 2019
  • Najväčšou soc. sieťou zostáva naďalej Facebook

Teraz sa už poďme pozrieť bližšie na odhady a prognózy používania platforiem Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter a samozrejme TikTok v roku 2020.

Facebook

Sociálna sieť ukončí rok 2020 s 1,9 mld. používateľov. Oproti minulému roku to znamená nárast 8,7 %, čo predstavuje 153 mil. MAU. Pandémia pomohla zvýšiť počet používateľov vo všetkých svetových regiónoch, a dočasne odvrátila pokles vo viacerých krajinách. Najrýchlejšie rastúcimi regiónmi zostáva MEA a APAC, rástla aj západná Európa, USA či Kanada. Najširšiu používateľskú základňu má India, ale tromi najrýchlejšie rastúcimi sú africké krajiny: Nigéria, Egypt a JAR. Rovnako vo všetkých regiónoch stúpla penetrácia Facebooku medzi internetovými používateľmi, na globálnej úrovni je to aktuálne 47,6 % (regiónom s najvyššou penetráciou 84,4 % zostáva Latinská Amerika). Na rozdiel od roku 2019, keď Facebooku klesol počet používateľov v deviatich krajinách, v tomto roku zaznamenal pokles len v štyroch: Švajčiarsku a Južnej Kórei, veľmi mierne potom v Nemecku a Japonsku.

Vývoj prognózy počtu používateľov Facebooku ovplyvnený najmä globálnou pandémiou

Instagram

V tomto roku po prvýkrát dosiahne významný míľnik 1 mld. MAU. Opäť najmä vďaka protipandemickým opatreniam tak predbehne vývoj pôvodne odhadovaný na niekoľko rokov. V porovnaní s rokom 2019 je odhadovaný výrazný nárast 22,9 %, čo predstavuje 186,3 mil. nových používateľov. Používateľská základňa je aj naďalej približne polovičná oproti Facebooku, avšak v Japonsku, Južnej Kórei a Rusku bude mať Instagram v tomto roku viac používateľov ako jeho sesterská aplikácia. Najviac používateľov celkovo má soc. sieť v USA resp. Indii. Globálna penetrácia Instagramu medzi onlinovou populáciou je na úrovni 25,0 %. Rastúca krivka MAU je predikovaná aj do ďalšieho obdobia, keď bude táto platforma viac ako z protipandemických opatrení ťažiť najmä zo zmien v konkurenčnom prostredí, ako napr. zákaz TikToku a ďalších čínskych aplikácií v Indii.

Prognóza počtu MAU Instagramu s výrazným nárastom v tomto roku

Snapchat

Oproti 16,3 % v 2019 to bude v tomto roku mierne nižší nárast 16,1 %, celkovo používa túto aplikáciu 347,3 mil. používateľov. Z tohto pohľadu zostáva pre Snapchat najdôležitejší US trh s 84,8 mil. MAU, ale rapídny 106,9 % nárast zaznamenala India, čím sa dostala na druhé miesto a spravila z regiónu APAC hlavnú hnaciu silu rastu Snapchatu. Pomohol tomu opäť najmä zákaz TikToku v tejto krajine, na druhej strane však výrazný nárast popularity tejto aplikácie v Sev. Amerike a Záp. Európe pribrzdil Snapchat v týchto oblastiach. Celkovo možno skonštatovať, že vplyv úspechu či neúspechu TikToku na Snapchat je zreteľný z väčšiny trendov týkajúcich sa tejto aplikácie.

10 najvýznamnejších krajín z hľadiska MAU resp. penetrácie Snapchatu

Twitter

Twitter, ktorého používateľská základňa mala podľa predpokladov dosiahnuť svoje maximum v priebehu roka 2019 (keďže mladši používatelia už smerujú skôr na Instagram či Snapchat), taktiež vyťažil z pandémie výrazný nárast a celkovo je za tento rok odhadovaných 314,9 mil. jeho používateľov. Z hľadiska počtu MAU patrí tejto platforme švrtá pozícia medzi soc. sieťami, ale prekonal tretí Snapchat v dvoch regiónoch: LATAM resp. APAC. Twitter je charakteristický najmä príspevkami a obsahom z kategérie News a je veľmi sympatické, že v tejto dobe neberie na ľahkú váhu obrovské množstvo dezinformácií a konšpirácií, šíriacich sa internetom, a prichádza s opatreniami, ktoré proti tomuto fenoménu bojujú. Najväčšími trhmi pre Twitter (samozrejme okrem USA) sú Japonsko a Brazília.

Penetrácia Twitteru v onlinovej populácií vybraných oblastí

TikTok

Ak pre všetky hlavné soc. siete platí konštatovanie, že pandémia pomohla nárastu ich používateľov, pre TikTok toto tvrdenie platí dvojnásobne. Jeho rast v priebehu tohto roka bol naozaj impozantný, odhadované sú dvojciferné, v niektorých krajinách až trojciferné nárasty. Najväčším trhom (po zákaze tejto aplikácie v Indii) je USA s 65,9 mil. MAU, čo predstavuje 85,3 % nárast oproti roku 2019, pričom v týchto dvoch krajinách však musí TikTok zároveň bojovať o svoje ďalšie fungovanie. Každopádne bude táto aplikácia zameraná najmä na mladšie publikum nepochybne aj v ďalšom období veľmi zdatným súperom Instagramu a Snapchatu.

Nárast počtu MAU TikToku v tomto roku vo vybraných krajinách

Ak vás téma sociálnych sietí zaujíma a hľadáte podrobnejšie informácie, navštívte https://www.emarketer.com/content/global-social-network-users-2020

Jakub Podhradský, Mindshare Slovakia

O autorovi

Jakub Podhradský

Po ôsmich rokoch u publisherov prebehol na stranu agentúry, a v Mindshare posilnil rady digitálnej úderky.