V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, aký je rozdiel medzi multichannel a omnichannels marketingom. V tomto príspevku sa pozrieme detailnejšie na omnichannel prístup, popíšeme výhody jeho využívania a ukážeme si na čo treba myslieť pri implementácii danej stratégie.

Ako sme si v minulom článku ukázali, omnichannel prístup sa zameriava na vytvorenie unifikovaného zážitku a jednotnej komunikácie napriek rôznymi kanálmi. Omnichannel je prístup, kde e-shop vytvára jednotnú komunikáciu pre dosiahnutie väčšej relevantnosti oslovenia zákazníkov.

Za pomoci využitia dát vďaka omnichannel prístupu umožníme užívateľom nakúpiť kdekoľvek, kde trávia čas, pričom komunikáciu prispôsobíme špecifikám kanálu, kde sa nachádzajú, a ich nákupnej ceste.

Myšlienka takej komunikácie je v tom, aby užívateľ alebo zákazník pri každej interakcii s vašou značkou nadobudol pocit, že ide o pokračovanie predchádzajúcej interakcie alebo komunikácie.

Z biznis pohľadu, pri správnej implementácii, omnichannel môže byt výnosným prístupom. Jednak je to efektívny kanál z pohľadu tržieb ale aj z pohľadu budovania lojality a udržania zákazníkov. Keď užívateľ zaživa zmysluplný a konzistentný zážitok z marketingovej komunikácie počas nákupnej cesty je väčšia pravdepodobnosť, že si túto skúsenosť a nákup zopakuje.

Výhody omnichannelu

Lepšie pochopenie zákazníckej cesty

Omnichannel stratégia vám umožní získať cenné poznatky o interakcii zákazníkov s vašou značkou na rozličných touchpointoch. Vďaka rôznym analýzam viete vyhodnotiť a optimalizovať vaše kanály k dosiahnutiu čo najoptimálnejšej komunikácie. Pochopenie zákazníckej cesty umožní lepšie nastaviť procesy v rámci kanálov a optimalizovať ich smerom k želaným konverziám.

Väčšia vizibilita vašej značky

Vďaka omnichannelu dokážete konzistentne a v správnom čase zobrazovať vaše reklamné posolstvo naprieč rôznymi kanálmi, či už ide o mailovú komunikáciu, sociálne média, display alebo video reklamu. Zakaždým, keď užívateľ bude vystavený vašej komunikácii, by mala byť maximálne relevantná a personalizovaná, čo bude viesť k získaniu väčšej pozornosti užívateľa.

Efektívnejšie alokovanie zdrojov

Na základe dát a výsledkov, dokážete lepšie vyhodnocovať efektivitu komunikácie jednotlivých kanálov v rámci nákupnej cesty zákazníka. Analýza kanálov vám umožní efektívnejšie alokovanie zdrojov na jednotlivé komunikačné kanály, ci už platené (paid) alebo vlastné (owned).

Je to o zákazníkovi

Prvý krok k úspešnej implementácii onminachnnel prístupu je v pochopení zákazníckej cesty

Analyzujte jednotlivé kanály a body kde zákazník prichádza do styku s vašou značkou. Poskytujú tieto kanály dostatočnú a konzistentnú zákaznícku skúsenosť?

Poznajte svojho zákazníka

Nie len demografické údaje, ale aj ich potreby, typické správania, preferencie.

Analyzujte vaše dáta alebo využite online prieskumy, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť profily vašich zákazníkov, a identifikovať príležitosti vo vašej komunikácii.

Zdroje:

https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-omnichannel-marketing

/https://www.adobe.com/experience-cloud/glossary/omnichannel-marketing.html

https://www.revechat.com/blog/omnichannel-vs-multichannel/

https://www.stirista.com/omnichannel-marketing-six-benefits-brand-can-achieve

https://emarsys.com/learn/blog/multi-channel-marketing-omnichannel/

https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/best-practices/omni-channel-marketing/

Zdroj obrázku: pixabay.com, shopify.com

O autorovi

Vladimir Labunet

Študoval na slovenskej univerzite Komenského, odbor marketingový manažment. Digitálnemu marketingu sa začal venovať ešte počas štúdia. Neujde mu ani jedna technologická novinka. Svoje rána si nevie predstaviť bez kvalitného marketingového podcastu a chutnej kávy.