Ak by sme mohli nazrieť do myslí spotrebiteľov, dozvedeli by sme sa veľa o ich pocitoch, myšlienkach, emóciách, o tom, čo ich zaujalo pri pohľade na produkt, čo si ako prvé na ňom všimnú. Podľa najnovších štúdií je známe, že približne 10 % zákazníkov nakupuje racionálne. Dokonca aj pri mnohých prieskumoch, ktoré boli zamerané na nákupné preferencie  zákazníkov, mnoho zákazníkov neodpovedalo pravdivo, aj keď chceli.

Čo je to neuromarketing a prečo vznikol?

Neuromarketing je prepojením neurovedy, ktorá sa zaoberá skúmaním ľudskej mysle, a marketingu. Skúma, ako zákazník reaguje na rozličné formy reklamy a na základe takýchto zistení hľadá najlepšie možné spôsoby, ako tieto zistenia využiť tak, aby sme získali zákazníkovu pozornosť a následne ho motivovali k nákupu produktu alebo služby.

Neuromarketing vznikol na základe nových zistení o spotrebiteľskom správaní. Rôzne nezávislé štúdie zistili, že zákazník sa pri nákupe produktov rozhoduje podvedome, a to na základe emócií, zmyslov alebo túžob a práve na tieto zistenia nadviazal neuromarketing.

Neuromarketingový výskum v porovnaní s rôznymi klasickými výskumami, akými sú napríklad dotazníkové zisťovanie, rozhovory s rôznymi vzorkami zákazníkov sa zameriava na aspekty podvedomia, ovplyvňujúceho spotrebiteľské správanie. Efektívne je to najmä preto, lebo respondenti nie vždy povedia presne to, čo si myslia (reagujú až tak podvedome, že to nedokážu vysvetliť) a v takomto prípade prieskum nie je relevantný. V neuromarketingovom výskume sa využívajú rôzne technológie ako napríklad EEG a fMRI, ktorým sa bližšie povenujeme ďalej v texte. 

Dostupné možnosti pri skúmaní neuromarketingu

Jednou z možností ako vykonávať výskum neuromarketingu je polygraf, ktorý sa ľudovo nazýva detektor lži. V tomto prípade je však určený na iné ciele ako odhaľovanie neprávd. Ide o prístroj, ktorý zaznamenáva a meria naraz niekoľko veličín (tlak krvi, pulz, elektrický odpor kože, dychová frekvencia) v reakcii na vedomé klamstvo. Využíva sa teda primárne na kladenie pravdivých a nepravdivých otázok z oblasti jeho vnímania a nakupovania. Jeho nevýhodou je problematická presnosť. Preto je ideálne pri meraní využiť aj elektroencefalograf (EEG).

EEG sleduje elektrické vzruchy mozgu a dokáže zistiť mieru pokoja a rozčúlenia. Výhodou EEG je, že dokáže okamžite rozpoznať stav mysle v milisekundách a jeho využitie je jednoduché. Na takomto zázname môžeme vidieť aktivitu v jednotlivých mozgových centrách, a tak efektívnejšie vyhodnotiť, ktoré centrum mozgu alebo hemisféru zasiahla informácia. Spolu s nástrojom Eye tracking vieme vyhodnotiť teda aktivitu mozgu, ale aj kam smerujú zreničky spotrebiteľa.

Eye tracking je nástroj na analýzu vizuálnej pozornosti. Z pohľadu neuromarketingu spája vizuálnu pozornosť s kognitívnymi a emocionálnymi reakciami spotrebiteľov. Vďaka tomu je proces merania jemnejší, s veľmi malou alebo žiadnou interakciou medzi výskumníkom a subjektom Eye tracking dokáže zistiť kam sa zákazník pozrie, ale aj ako veľmi zaostrí zrak. Využíva sa najmä v online reklame, pri porovnávaní jednotlivých reklám alebo dizajnov webu. Tak isto nájde svoje využitie aj pri iných typoch kampaní. Výsledkom takéhoto prieskumu je heatmapa, ktorá sa vyhodnocuje pomerne jednoducho. Podľa ukazovateľov zistíme, ktorá časť skúmaného objektu prilákala viac pozornosti a v akej intenzite.

Výsledok skúmania Eye tracking – Heatmapa
Zdroj: https://www.webmarketingstrategico.net/ 

Neuromarketing na Slovensku

Takéto výskumy sú však časovo aj finančne náročné, ale výsledky stoja za to. Vďaka nim môžeme lepšie identifikovať čo sa odohráva v hlave spotrebiteľa a tak vieme lepšie porozumieť jeho nákupnému správaniu.

Nemôžme robiť kdekoľvek a kedykoľvek. Pri výskume by prostredie a atmosféra mali byť pokojné, aby respondentov nerozrušili a neskreslili tak výsledky. Potenciál využitia neuromarketingových výskumov existuje napriek vysokým sumám aj na slovenskom trhu. Neuromarketing je však prístupnejšou a efektívnejšou metódou pre väčšie spoločnosti, z dôvodu vysokých cien meraní, ktoré sa šplhajú k tisícom až desaťtisícom eur.

Zdroje:

contentagency.sk   

www.podnikajte.sk 

www.mentem.sk 

www.webmarketingstrategico.net  

Diana Lauková, Mindshare Slovakia

O autorovi

Diana Lauková

Diana rada spoznáva nové miesta vo svete a voľnú chvíľu si rada spríjemní behom/cvičením alebo prechádzkou so psíkom. Vyštudovala štatistické metódy na EUBE a ku koncu štúdia ju to začalo ťahať smerom k marketingu a reklame. Je súčasťou digitálneho tímu.