Video slúži ako kľúčový komunikačný formát takmer väčšiny našich klientov. Posledné roky podiel video komunikácie ďalej narastá a upevňuje si svoje postavenie v komunikačnom mixe. Z pohľadu divákov a konečných užívateľov ide o správny krok. Na základe MML dát, okolo 70 % dospelých ľudí (All 18-64) s prístupom na internet sleduje online video aspoň raz denne, v prípade mladších dospelých do 35 rokov horíme až o podiele 80 %. Pohľad na ATS utvrdzuje dôležitosť tohto formátu ešte viac, kde vidíme, že priemerné relatívne ATS ľudí, ktorí sledujú online video obsah denne je vyše 1,5 hodín. 

Súboj o pozornosť diváka je avšak stále náročnejší a ak (nie len) video komunikácia nie je navrhnutá a zrealizovaná správne, jej efekt sa stratí. V prípade video kampaní našich klientov kladieme s ohľadom na  strategické a komunikačné ciele dôraz na 3 kľúčové oblasti.

  1. Zasiahnutie správneho diváka v správnom momente a na správnom mieste
  2. Zasiahnutie diváka vhodným formátom
  3. Zasiahnutie diváka relevantným obsahom

Každý z týchto bodov ma zásadný vplyv na konečnú efektívnosť komunikácie a samozrejme preto aj na návratnosť vynaložených investícií. Príkladom výborného prístupu k plánovaniu video komunikácie je aj naša spolupráca s klientom Möbelix, pre ktorého je video dôležitá súčasť komunikačných aktivít. Möbelix si uvedomuje dôležitosť správneho mediálneho a obsahového prístupu prispôsobeného pre jednotlivé cielene a cieľové segmenty, na ktoré sa zameriavajú. Neustále preto spoločným úsilím pracujeme na optimalizácií ale aj príprave kľúčových aspektov komunikácie, vrátane tvorby nových videí.

Dobrou ukážkou je komunikácia s cieľom posilniť vo vybraných segmentoch najmä nižšie fázy nákupného funnela, primárne na zvažovanie. Taktika, ktorú sme s klientom zvolili bola tvorba a distribúcia obsahových videí, ktoré sa zameriavajú na zvolené produktové kategórie klienta. Ide v podstate o mini seriál, kde sa každá epizóda dlhá 5-10 minút venuje inej produktovej kategórií. Divákov sprevádza jednotlivými epizódami šikovná moderátorka spolu s odborníkom z Möbelixu.

Videá sú zamerané na témy akými sú:

Ako vyzerá proces plánovania kuchyne

Ako si vybrať sedačku

Ako vybrať správny matrac

A ďalšie.

Dlhší 5-10 minútový formát bol ideálny na odovzdanie komplexnejších informácií, predstavovalo to avšak výzvu z pohľadu prilákania a udržania pozornosti. Kľúčovým aspektom bolo teda pripraviť relevantný obsah, ktorý cieľová bude chcieť sledovať. Dôležité bolo taktiež spracovanie videí v správnej forme, ktorá diváka v úvode zaujme, následne si udrží jeho pozornosť a na záver „odovzdá štafetu“ ďalším videám. Tu sa do našej spolupráce pridali aj kolegovia zo sesterskej GroupM agentúry, ktorí sa špecializujú práve na takúto tvorbu videí a obsahu.

S klientom sme takto spolu vytvorili zatiaľ 15 videí, ktoré sú distribuované primárne na Youtube. Youtube bol pre cieľové segmenty ideálna voľba z pohľadu zásahového potenciálu a aj správania našich cieľových skupín na tejto platforme. Tam to ale nekončí, videá sú následne podporované aj na ostatných digitálnych kanáloch, vrátane display, kde ten produktový mini seriál dostávame k relevantnému publiku.

Čo je výsledkom? Za prvých 10 mesiacov sme s 15 dlhými produktovými videami iba na Youtube dosiahli vyše 2,1 miliónov zhliadnutí, sledované mediálne KPIs ako miera interakcie a miera zhliadnutia dosahovali 2-3 násobné vyššie parametre v porovnaní s benchmarkom štandardných „spotových“ videí na Youtube. Diváci teda neboli iba pasívne zasiahnutí, ale s videami aj často interagovali, čo nám ďalej potvrdzuje, že obsah bol relevantný a dobre cielený. 

O autorovi

Michal Hroš

Svoje nadšenie pre média a marketing získal už počas svojho štúdia v zahraničí. Teraz je Team Leaderom na Client Leadership oddelení. Baví ho rýchla jazda na motorke a objavovanie sveta. Jeho typická odpoveď na výzvy je “jasné, prečo nie”.