Ide o nový typ výkonnostnej kampane v Google Ads, ktorý spája možnosti viacerých typov kampaní do jednej kampane. Niektoré doterajšie typy kampaní dokonca zaniknú a od júla 2022 je Performance Max primárnou výkonnostnou kampaňou v Google Ads. V originálnom preklade do slovenčiny má táto kampaň veľmi atraktívny názov – Maximálne výkonná kampaň. Google ju celkom sebavedomo pustil do sveta, a niet sa čomu diviť. Tento typ kampane je prirodzeným následkom neustáleho vývoja algoritmu umelej inteligencie od Google – tzv. Smart Biddingu.

Čo to je

Performance Max je výkonnostný typ kampane, to znamená, že musí mať zadaný cieľ/konverziu, na ktorý sa automaticky optimalizuje. A čo je to podstatné, že táto kampaň má prístup k celému Google Ads Inventory. Teda oslovuje a hľadá konvertujúcich zákazníkov naprieč všetkými kanálmi Google – to je Search, Display, Youtube, Gmail, Discover feed a Maps. Toto je to spomínané spojenie niekoľkých typov kampaní. Pretože predtým na pokrytie všetkých týchto kanálov bolo potrebných 5 typov kampaní. Zároveň je navrhnutá tak, aby dopĺňala existujúce Search kampane – čiže tieto nenahrádza.

Ako to funguje

Je to postavené na Smart Biddingu, ktorý v tejto kampani môže svoje možnosti využiť na maximum. Žeby odtiaľ pochádzal jej názov? Algoritmus automatizovane optimalizuje výkon v reálnom čase tak aby dosiahol nastavené ciele. Automatizovaných je hneď niekoľko aspektov, ktoré všetky spolu súvisia:

  • Bidding – vypočítanie optimálneho bidu (cenovej ponuky) pre každú aukciu
  • Rozpočet – optimalizácia rozdelenia rozpočtu medzi jednotlivé kanály
  • Publiká – optimalizácia cielenia na segmenty publík
  • Kreatívy – tvorba množstva variant kreatív a nájdenie najlepších
  • Atribúcia – na základe data-driven atribúcie má algoritmus reálnejší prehľad o hodnote jednotlivých kanálov, a to je tiež signál pre optimalizáciu

Aby celá táto automatizácia fungovala čo najlepšie, je potrebná pomoc aj z našej strany. Treba mať správne zvolený cieľ, dodať čo najkvalitnejšie podklady pre reklamu (to sú nadpisy, podpisy, obrázky, logo a videá), prípadne aj kvalitný produktový feed. Navyše v Performance Max kampani môžeme pridať aj tzv. Audience signals. V tejto kampani sa totiž nenastavuje cielenie na publiká, ale Smart Bidding si sám nájde výkonné segmenty. Máme tu však možnosť sami uviesť publiká, o ktorých vieme, že sú výkonné (vrátane našich vlastných dát), resp. že sú naša cieľová skupina. To slúži ako signál, vďaka ktorému urýchlime fázu učenia Smart Biddingu, pretože nepôjde úplne “od nuly”. Všetky tieto vstupy z našej strany môžu výrazne zlepšiť výkonnosť kampane.

Záver

Doba pokročila a s ňou aj možnosti automatizácie od Google, na čom pracujú už roky. Performance Max kampaň je ďalším produktom, ktorý využíva naplno modely strojového učenia na optimalizáciu biddingu a umiestnenia reklamy, s cieľom prinášať konverzie. Úspech tu však závisí aj na tom, aké kvalitné vstupy dodáme do tohto systému.

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/10724817?hl=en

O autorovi

Tomáš Kuracina

Tomáš absolvoval náročné štúdium Fakulty eletrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite. Už počas školy sa začal zaujímať o online marketing. V Mindshare pôsobí na digitálnom oddelení, kde sa stará o online kampane klientov. Vo voľnom čase sa rád venuje sebarozvoju, joge či virtuálnemu motoršportu.