Aj našej agentúre záleží na tom, aby bolo prostredie influencer marketingu kreatívne, ale aj zodpovedné a etické. Ku všetkým spoluprácam sme tak pristupovali aj doposiaľ, preto sme prirodzene svoju profesionalitu a etickosť potvrdili aj signatárstvom Kódexu influencer marketingu. Ten bol verejnosti predstavený a pokrstený 27. septembra v rámci konferencie Marketing Rulezz 2022 v Bratislave. Kódex chráni a usmerňuje všetky zúčastnené strany (značky, agentúry a influencerov) počas ich reklamných spoluprác a eliminuje chyby a pochybné praktiky.

Značky a ich zastupujúce agentúry sa tu okrem iného zaväzujú poskytovať influencerom dostatok informácií o propagovaných produktoch, uzatvárať zmluvu s vopred dohodnutými podmienkami spolupráce, či viesť otvorenú komunikáciu. Rovnako sa influenceri zaväzujú dodržiavať pravidlá a povinnosti vrátane Desatora etického influencera:

  1. Každú reklamnú spoluprácu vždy riadne označím.
  2. Pri svojej práci som čestný a profesionálny.
  3. O produkte hovorím pravdivo a nezamlčiavam podstatné informácie.
  4. Neklamem a nešírim neoverené fakty.
  5. Nevyužívam obsah, ku ktorému nemám odsúhlasené práva či licenciu.
  6. Dodržiavam podmienky uzatvorené v zmluve so značkou.
  7. Počas spolupráce so značkou komunikujem a som nápomocný.
  8. Nepropagujem predaj liekov, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a hazardných hier, ak mám vo fanúšikovskej základni preukázateľne aspoň 30 % publika mladšieho ako 18 rokov.
  9. Myslím na svoju spoločenskú zodpovednosť a nerobím nič, čo by mohlo akokoľvek uškodiť deťom či môjmu publiku.
  10. Svoju profesionalitu potvrdzujem signatárstvom Kódexu influencer marketingu.

O autorovi

Patrícia Pecher

Patrícia absolvovala štúdium marketingového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a semester strávila aj v Belgicku na Universiteit Gent. V Mindshare pôsobí na digitálnom oddelení, kde sa stará o mediálne plánovanie a online kampane klientov. Keď nepracuje, energiu si dopĺňa cestovaním alebo športom (beh, beach volejbal) a je veľkou milovníčkou zvierat.