Miesto výkonu práce: Karadžičova 8, Bratislava

Dátum nástupu: 3. apríl 2023

Mzdové podmienky (brutto): Od 1400 EUR/mesiac, v závislosti od skúseností kandidáta

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Medzinárodná mediálna agentúra hľadá skúsenú posilu na naše klientske oddelenie.

Ak ťa zaujímajú teórie marketingu, sleduješ mediálny trh, máš rád reklamu a študuješ marketing tak táto ponuka je šitá pre teba! Budeš môcť pracovať v kolektíve skúsených mediálnych harcovníkov, od ktorých je stále čo učiť sa, ale i mladých zanietených kolegov, s ktorými je sranda.

Koho hľadáme?

Hľadáme šikovného kolegu / kolegyňu na Client Leadership oddelenie, na full-time pozíciu, ktorý/á bude podporovať kolegov a pomôže im zastrešiť komunikáciu a kampane zvereného portfólia klientov.

Čo od Teba očakávame:

 • Primeraná orientácia na lokálnom mediálnom trhu
 • Vášeň pre marketing, tradičné a digitálne médiá
 • Pokročilá znalosť práce so štandardnými nástrojmi MS Office
 • Komunikatívnosť a soft-skills
 • Otvorený prístup a chuť učiť sa
 • Plynulý ústny a písomný prejav v anglickom jazyku je podmienkou
 • Radosť z toho čo robíš
 • Schopnosť manažovať viac úloh naraz
 • Schopnosť dodať prácu v dohodnutých termínoch, ako aj veľký dôraz na detail
 • Vysokú mieru zodpovednosti a samostatnosti
 • Základy marketingu
 • Základy digitálneho marketingu
 • Analytické schopnosti
 • Chuť učiť sa

Čo u nás budeš robiť:

 • Podporovať tím account managerov, ktorí vedú zverené portfólio klientov
 • Manažment klientskych zákazok od objednávky po fakturáciu
 • Reporting a analytiku
 • Komunikácia a stretnutia s klientami
 • Spolupodieľať sa na ročných komunikačných stratégiách zvereného klientskeho portfólia
 • Monitorovať priebeh kampaní
 • Zúčastňovať sa brainstormingov
 • Pomáhať písať agentúrne blogy
 • Učiť sa
 • Sledovať trendy v oblasti marketingu a médií
 • Zúčastňovať sa interného vzdelávania – Média Sessions

Čo ti za to ponúkame?

 • Možnosť pracovať na silných lokálnych a globálnych značkách akými sú Unilever, Haribo, AMC Network, mBank, Decathlon, 101 Drogérie
 • Prístup ku globálnemu know-how a nástrojom
 • Pravidelný kontakt s kolegami z celého sveta
 • Možnosť práce z domu (hybrid working) v rozsahu podľa dohody
 • Neformálna a otvorená komunikácia
 • Skvelá pracovná atmosféra a kolektív
 • Systém kontinuálneho interného aj externého vzdelávania (vyber si kurz, školenie, konferenciu na naše náklady)
 • Benefit plus aprox. 700 EUR (Celoročná zdravotná starostlivosť v sieti ProCare, Hodiny angličtiny v rámci pracovnej doby, MultiSport karta a iné)
 • 5 dní ročne na zotavenie (tzv. sick days)
 • Výborná káva a nápoje zdarma
 • Čerstvé ovocie každý týždeň
 • Možnosť zdokonaliť sa vo FIFE, UFC alebo iných PS4 hrách
 • Pravidelné celofiremné alebo teamové off-site eventy
 • Notebook a telefón aj na súkromné účely
 • Dobrá adresa v širšom centre Bratislavy s výbornou dopravnou dostupnosťou

Ak ťa táto pozícia zaujala, ozvi sa nám na michal.bilik@mindshareworld.com

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou Mindshare Slovakia s.r.o., IČO: 36 813 451 so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste, prípadne v ďalších nám zaslaných súboroch. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

 1. spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
 2. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 3. osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté spoločnostiam patriacim do skupiny GroupM a WPP.
 4. osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
 5. dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 6. poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
 7. osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovedna.osoba@groupm.com (táto adresa neslúži na zaslanie údajov na účely výberového konania).

O autorovi

Michal Bílik

Michal má u nás na vizitke uvedené Chief Operating Officer a stará sa o chod agentúry, klientov, inovácie a agentúrne tímy. Je to veľkokapacitný športovec. Zaujíma sa o triatlonové športy, technológie a rád má prehľad vo všetkom, čo sa okolo neho deje. Má vlastnú značku vína a veľmi rád sa učí.