Dnešní spotrebitelia využívajú viac ako 20 kanálov na interakciu so značkami, a preto je pre marketérov a agentúry nevyhnutné mať správne meracie nástroje, ktoré im umožnia optimalizovať svoje marketingové plány pre online aj kamenné obchody. V tejto súvislosti zohráva modelovanie marketingového mixu (MMM) dôležitú úlohu.

Dôležitosť MMM

V súčasnosti je dôležité zamerať sa na plánovanie založené na výsledkoch a dôkazoch a využívať rôznorodé meracie nástroje, ktoré zabezpečujú ochranu súkromia. Tieto faktory vedú k obnovenému záujmu o modelovanie marketingového mixu, pretože je dostupných viac dát na prepojenie marketingových a predajných aktivít.

Spoločnosť WARC vo svojom výskume s názvom „Next wave measurement: Marketing mix modelling in the age of retail media“, ktorý vypracovala v spolupráci s Amazon Ads, popisuje úlohu MMM v prostredí, kde vplyv retial médií neustále rastie. Taktiež poukazuje na rozšírenie pokročilých analytických riešení. Nové generácie MMM riešení sú dostupnejšie, rýchlejšie a schopné poskytnúť podrobnú analýzu jednotlivých predajných kanálov namiesto súhrnného pohľadu. To pomáha značkám zlepšovať ich stratégie pre partnerov a maloobchodné médiá.

Možnosti MMM

1. Identifikovať dodatočné predaje: Porozumenie dodatočným predajom v rámci konkrétnych médií a maloobchodných kanálov umožňuje marketérom presne určiť návratnosť investícií do marketingu.

2. Izolovať účinok jednotlivých kanálov: MMM zhromažďuje a zosúlaďuje množstvo údajov s cieľom vykonať porovnateľnú analýzu všetkých marketingových kanálov.

3. Demonštrovať online a offline synergické efekty: Pokročilé techniky MMM umožňujú marketérom porozumieť „hybridným“ nákupným cestám a synergii medzi retail médiami a inými kanálmi.

4. Porozumieť efektom budovania značky vs. aktivačné kampane: V retail  médiách sa objavujú nové reklamné formáty, ktoré dosahujú ciele na vyššej aj nižšej úrovni predajného funnela.

5. Vykonávať konzistentné, dlhodobé a spoľahlivé merania: MMM sa považuje za spoľahlivé meracie riešenie, ktoré sa dokáže prispôsobiť rastúcemu digitálnemu prostrediu a jeho reguláciám.

Zdroj: https://www.warc.com/content/paywall/article/WARC-Exclusive/Next_wave_measurement_Marketing_mix_modelling_in_the_age_of_retail_media/en-GB/151383?

O autorovi

Michal Bílik

Michal má u nás na vizitke uvedené Chief Operating Officer a stará sa o chod agentúry, klientov, inovácie a agentúrne tímy. Je to veľkokapacitný športovec. Zaujíma sa o triatlonové športy, technológie a rád má prehľad vo všetkom, čo sa okolo neho deje. Má vlastnú značku vína a veľmi rád sa učí.