O autorovi

Julia Jurickova

Júlia pracuje na oddelení nákupu médií a špecializuje sa najmä plánovanie televíznych kampaní.