Marcela Korytárová

Marcela plánuje a nakupuje v agentúre kampane pre rádio, printy a OOH – NON TV offline médiá.
Stručná história tlačených novín

Stručná história tlačených novín

Tlačené noviny a časopisy sú aj v tejto elektronickej dobe neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Ich cesta do podoby, v ktorej sa s nimi stretávame dnes, bola náročná a dlhá, ale rada by som priblížila stručne ich vývin. Charakteristika novín Noviny sú...

Kancelárska stolička a jej historický vývoj

Kancelárska stolička a jej historický vývoj

Kancelárske stoličky, na ktorých denne sedíme a niekedy považujeme za samozrejmé, sú vyvrcholením procesu trvajúceho stovky rokov, ovplyvňovaného trendmi dizajnu a socioekonomickými faktormi. V dnešnej dobe, kedy veľa z nás pracujú doma, je dosť dôležité,...