O autorovi

Marcela Korytárová

Marcela plánuje a nakupuje v agentúre kampane pre rádio, printy a OOH – NON TV offline médiá.