Ide o nový typ výkonnostnej kampane v Google Ads, ktorý spája možnosti viacerých typov kampaní do jednej kampane. Niektoré doterajšie typy kampaní dokonca zaniknú a od júla 2022 je Performance Max primárnou výkonnostnou kampaňou v Google Ads. V originálnom preklade do...