Outdoorová reklama vie byť aj zábavná

Viete koľkokrát denne ste vystavovaní reklame? Podľa prieskumu to vychádza približne 5000-krát. Ale pozornosť človeka je obmedzená a nie sme schopní ju vnímať všetku. Veď sa sami seba opýtajte, koľko reklám, ktoré ma dnes zasiahli si aj pamätám? Číslo zrejme nebude vysoké. Niektorí považujú vonkajšiu reklamu za mŕtvu a preferujú radšej online, ale ak ste dostatočne kreatívni, má outdoor stále značný potenciál. Outdoorové plochy vás síce v zásade neobmedzujú (napríklad v pohybe) a nie je to ten typ reklamy, pri ktorej musíte zastaviť aktivity a pozrieť si aspoň kúsok (ako napríklad na youtube). Na druhej strane sú billboardy kontroverzné, považujú sa za vizuálny...

Read More