Organizačné zmeny v GroupM

GroupM Slovakia, najväčšia sieť mediálnych agentúr na Slovensku,* člen skupiny WPP, ktorá zahŕňa...

Read More